„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Salarizare

– Majorarea minimă este de 290 de lei ( 1.450 x 20% ).

În urma dezinformărilor apărute în ultimele zile în MTS cu privire la majorările salariale acordate conform Legii nr. 152/2017, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret a intervenit şi a lămurit situaţia. După mai multe consultări şi discuţii, am avut o întrevedere cu domnul Marius Sepi, Secretar de Stat la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, apoi am solicitat o audienta la Ministerul Muncii și Justiției Sociale – concluzia a fost aceeasi: se majorează cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul din unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

 

Actul normativ care constituie temei legal pentru stabilirea salariului de bază în anul 2016 este O.U.G. nr. 57/2015, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 20/2016 şi O.U.G. nr. 43/2016, care stipulează clar că personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

 

Aşadar, nu mai era nevoie că în Legea 152/2017 să se prevadă sintagma “salariul în plată”, pentru că salariul de bază este stabilit la nivelul maxim aflat în plată în cadrul instituţiilor subordonate MTS. Potrivit H.G. nr. 1/2017, începând cu dată de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 1.450 lei.

 

Faţă de cele de mai sus, în situaţia în care salariul de bază este mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, atunci salariul de bază trebuie stabilit la nivelul de 1.450 lei începând din 1 februarie 2017.
Deci, majorarea de 20% se aplică direct la 1.450lei şi NU după alte formule (salariul din grilă OUG 9 sau 10/2008 + 10% + 20% + gradatia de vechime).

 

Mulţumim celor care ne-au semnalat că Serviciul de Resurse Umane din MTS nu a interpretat adecvat prevederile legale şi aplicarea majorării urma să se faca în detrimentul salariaţilor.
Dorim tuturor membrilor să se bucure de majorarea pe care am obţinut-o împreună. Pentru mulţi dintre colegii noştri, această majorare nu face decât să îmblânzească nivelul minimei subzistenţe.

 

Este necesar să subliniem necesitatea formulării contestaţiei actului administrativ de stabilire a salariului de bază după aplicarea majorării, dacă procentul de 20% nu se aplică la nivelul maxim stabilit în plată pentru funcţia deţinută. Această contestaţie se poate face în termen de 5 zile de la comunicarea actului administrativ. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi sindicatului.

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Andy Nagy –  Preşedintele Sindicatului Naţional Sport şi Tineret

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Salarizare

Share on facebook
Distribuie