„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Sesizarea CNCD – gradatia de vechime

 

În sesizarea formulată către CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII – CNCD – am atras atenția asupra discriminării şi a nerespectării unor drepturilor ale membrilor de sindicat prin neaplicarea în mod corect de către angajator, Ministerul Tineretului și Sportului și instituțiile cu personalitate juridică aflate în subordinea acestuia, a dispozițiilor H.G. nr. 1/2017, Legii 284/2010 şi Legii 153/2017.

CNCD a înregistrat adresa noastră şi a cerut puncte de vedere de la Secretariatul General al Guvernului şi de la Ministerul Tineretului şi Sportului, iar în prima şedinţă de audiere ne-au pus la dispoziţie raspunsurile primite.

Am fost invitaţi şi am participat la o a doua audiere la Colegiul Director al CNCD în care am făcut o serie de precizări cu privire la discriminarea invocată şi am combătut punctele de vedere exprimate de Ministerul Tineretului și Sportului și de Secretariatul General al Guvernului.

Mai jos extrase din argumentele susţinute:

…..CNCD poate să constate existenţa situatiei discriminatorii, conform dispoziţiilor art.16, alin.(1) din Constitutia Romaniei, republicata, „Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari” pentru ca noi sesizam incalcarea drepturilor membrilor de sindicat angajati ai structurilor teritoriale ale Ministerului Tineretului si Sportului, astfel:

Acordarea cuantumului aferent gradatiei de vechime in munca  este un drept ce decurge din efectul legii, este un drept recunoscut de o Lege-cadru a salarizarii , care prevede principii generale si norme de aplicare pentru intreg personalul platit din fonduri publice, indiferent  de angajator, familie ocupationala, anexa de salarizare etc.  Astfel, gradatia de vechime nu se  constituie in sine intr-un premiu, stimulent, indemnizatie care poate fi acordat diferentiat anumitor categorii de personal sau pe care angajatorul sa il poata modifica, suspenda, anula fara un act normativ care sa abroge prevederile Legii 284/2010 sau 153/2017, dupa caz, din care redam:

„Articolul 7 

In înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, vechimii în specialitate….

gradația reprezintă salariul de bază corespunzător funcției, acordat în raport cu vechimea în muncă, în condițiile prezentei legi;

Articolul 10 

Salariile de bază și gradațiile

Salariile de bază sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte și gradații. (conform statelor de plata anexate, salariile sunt egale indiferent de vechime, nu sunt diferentiate).

Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele nr. I-IX, precum și a personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și nivelul salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt următoarele:a) gradația 1 – de la 3 ani la 5 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;b) gradația 2 – de la 5 ani la 10 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;c) gradația 3 – de la 10 ani la 15 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;d) gradația 4 – de la 15 ani la 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;e) gradația 5 – peste 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.(6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradației deținute.

.Am arătat că potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Art. 1” Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră.”, s-a dispus ca, în situaţia în care salariul de bază al unui angajat este mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, atunci salariul de bază trebuie stabilit la nivelul de 1450 lei începând din 1 februarie 2017. Dupa cum se poate constata din documentele anexate prezentelor completari, noul  angajat (debutant) pe o functie bugetara a primit automat minimumul salarial brut de 1450 lei; rezulta fara putinta de tagada ca valoarea de 1450 lei este cuantumul salariului de baza corespunzator functiei cu gradatia 0 de vechime in munca, iar salariatul cu vechime trebuie sa beneficieze de majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală aferenta vechimii sale, rezultând noul salariu de bază corespunzator functiei cu gradatia de vechime respectiva. Un alt argument este ca pentru personalul nou incadrat, in situatia in care nu exista functie similara in plata, nivelul salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă (art.39 alin.2 legea 153/2017).

Asadar, gradatia corespunzatoare vechimii in munca are statutul de adaos prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală corespunzatoare transelor de vechime, or H.G.1/2017 prevede in mod expres ca valoarea de 1450lei reprezinta salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri.

Referitor la temeiul legal invocat de Ministerul Tineretului si Sportului pentru explicarea situatiei actuale a salarizarii uniforme pe functii similare indiferent de vechime, anume Ordonanta 1/2010 si Legea 330/2009, va aducem la cunostinta ca ambele acte normative sunt abrogate de la data intrarii in vigoare a Legii nr.284/2010 si inseamna ca nu- si mai produc efectele inca de la 1.01.2011, mai mult decat atat, prin Legea nr.30/2012 s-a respins OUG 1/2010, ordonanta ce a fost abrogata deja printr-o alta lege … atat abrogarea , cat si respingerea OUG au aceleasi rezultat, OUG nu-si mai produce efecte.

Rezulta ca nu exista temei legal pentru perpetuarea unei situatii profund injuste prin care se aduce prejudicii salariale membrilor nostri.

Va rugam sa considerati petitia noastra ca fiind intemeiata si dovedita prin indicarea in cele ce urmeaza, a celorlalte  categorii de personal bugetar fata de care noi ne consideram discriminati si ale caror drepturi salariale pentru functiile comune regasite si in domeniul nostru de activitate le depasesc pe cele ale membrilor nostri, prin adaugarea gradatiei de vechime la salariul minim brut pe tara  . De asemenea, va solicitam respectuos aplicarea principiului egalitatii in exercitarea dreptului economic de a avea salariu egal pentru munca egala, raportandu-ne in mod evident la persoane aflate in situatii comparabile conform art.1,alin.2si 3 din OG 137/2000.

Astfel,  invocam discriminarea categoriei profesionale a angajatilor MTS in raport cu celelalte categorii de salariati bugetari care sunt salarizati in baza aceleiasi legislatii, care prevede ca modalitatea de acordarea a gradatiei de vechime este aceeasi  pentru tot personalul salarizat din fonduri publice.

Pentru a constata situatia salarizarii in domeniul administratiei publice locale exemplificam cu diferite Hotarari ale Consiliilor Locale si Dispozitii ale Primarilor privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si cele contractuale din cadrul aparatului de specialitate si serviciilor publice subordonate, atat inainte de 1iulie 2017, cand se aplicau prevederile  Legii 284/2010, cat si dupa aceasta data, cand sunt aplicabile prevederile Legii 153/2017, cele doua acte normative cuprinzand aceleasi reglementari in privinta acordarii gradatiei de vechime in munca. Dupa cum se poate vedea, salariile sunt diferentiate pentru aceeasi functie , in interiorul careaia exista diferentierea salariului de baza raportat in functie de gradatie.

Astfel, muncitorul necalificat cu studii M,G este salarizat pentru gradatia 5 –  2.432 lei, gradatia 4 – 2.372lei, gradatia 3 – 2.314lei, gradatia 2 – 2.203, gradatia 1 – 2.098lei, gradatia 0 – 1.951 lei.

De asemenea, asistentul personal are un salariu de baza diferentiat in functie de vechime, dupa cum reiese din tabelul de mai jos, ce face parte din Dispozitia nr.12/28.02.2017 a  Primarului comunei Ortisoara, Timis,  pentru stabilirea salariului de baza lunar brut pentru functia de asistent personal:

 

ASISTENT PERSONAL

GRADATIA

VENIT BRUT

 

0 1450
2 1632
3 1714
4 1757
5 1801

Pentru personalul nedidactic, prin OUG 17/23.02.2017, privind unele masuri in domeniul invatamantului,se aplica salariile de baza pentru functii auxiliare comune in conformitate cu urmatorul tabel ce face parte integranta din textul ordonantei 17/2017:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarii de bază
– lei –
Gradația
  Funcții de execuție   0 1 2 3 4 5
  1. Muncitor calificat M; G 1490 1602 1682 1766 1854 1947
  2. Portar, paznic, îngrijitor, pompier, bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasă M; G 1470 1580 1659 1742 1829 1921
  3. Muncitor necalificat M; G 1450 1559 1637 1719 1804 1895

Pentru personalul din sanatate, prin anexele Legii 250/2016, se stabileste cuantumul salariului de baza pentru functiile familiei ocupationale Sanatate si Asistenta Sociala, redam un exemplu mai jos ,in care se vede cum salariul de baza este diferit in functie de gradatia de vechime:

6 Administrator II M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
7 Șef depozit I M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
8 Șef depozit II M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
9 Casier, magaziner, funcționar, arhivar M; G 1705 1833 1925 2021 2071 2123
10 Casier, magaziner, funcționar, arhivar; I M; G 1640 1763 1851 1944 1992 2042
11 Casier, magaziner, funcționar, arhivar, debutant M; G 1560 1677 1761 1849 1895 1942
12 Șef formație pază/pompieri 1745 1876 1970 2068 2120 2173
13 Șef formație muncitori 1640 1763 1851 1944 1992 2042
14 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier 1380 1484 1558 1636 1676 1718
15 Maistru I 1705 1833 1925 2021 2071 2123
16 Maistru I 1560 1677 1761 1849 1895 1942
17 Șofer I 1848 1987 2086 2190 2245 2301

 

Pentru personalul militar, politisti,functionari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sporurile, indemnizațiile și alte asemenea drepturi specifice acestui domeniu de activitate, acordate proporțional cu timpul efectiv lucrat – pe baza pontajelor, și care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcției de bază/solda funcției de bază, precum și drepturile salariale acordate pentru risc și suprasolicitare neuropsihică sau, după caz, pentru risc și pericol deosebit se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție cuvenit, al cărei/cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, asa cum se prevede in Legea 115/2017 pentru aprobarea OUG 9/2017. 

Pentru personalul angajat in Directiile Judetene pentru Sport si Tineret, situatia este exemplificata prin tabelul din adresa DJST …….., in care sunt transmise salariile de baza aflate in plata, astfel:

Din analiza statelor de plata pentru personalul din unitatile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului, coroborate cu situatia prezentata mai sus , reiese clar urmatorul fapt: categoria de salariati pe care ii reprezentam este discriminata in raport cu alte categorii de personal platit din fonduri publice, sub aspectul acordarii gradatiei de vechime si diferentierii salariilor de baza in functie de vechime, va rugam sa constatati ca situatia discriminatorie exista, iar neaplicarea dispozitiilor legale in mod corect de catre angajator, in speta, Ministerul Tineretului si Sportului este „mecanismul sau„, comportamentul care genereaza si  perpetueaza situatia de discriminare, conform art.2,alin.3 si 4 din OG nr.137/2000, ce subliniază că:

(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. (4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale.

Asteptam cu interes rezolutia CNCD pe care o vom anexa documentelor aferente dosarului pentru instanta.

Andy Nagy – presedinte SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

 

 

 

 

 

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Sesizarea CNCD – gradatia de vechime

Share on facebook
Distribuie