„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Respectați legislația muncii în contextul prevenirii epidemiei de coronavirus!

BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL atrage atenția asupra necesității respectării prevederilor legislative în materie de muncă, având în vedere noul context creat de măsurile impuse pentru prevenirea epidemiei de coronavirus (COVID – 19). 

Codul Muncii indică posibilitatea de a invoca forța majoră doar în situații ce vizează: efectuarea de ore suplimentare, chemarea salariatului din concediul de odihnă sau modificarea temporară a locului muncii.

Soluția legală în asemenea cazuri nu poate fi alta decât:

 • fie reducerea temporară a activității, în temeiul art.53 din Codul muncii, situație în care salariatul beneficiază de o indemnizație ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului ocupat,
 • fie, în cazul în care angajatorul își restrânge activitatea din motive economice, reducerea locurilor de muncă ocupate de salariații vizați. Concedierea salariaților poate avea loc doar cu derularea tuturor procedurilor legale privind concedierea colectivă.

Salariații, în special unele categorii, sunt primii expuși infectării cu coronavirus, eșuarea protejării lor ar putea crește viteza de răspândire a virusului. Tocmai de aceea considerăm că se impune să dăm dovadă de solidaritate și responsabilitate și să tratăm cu toată seriozitatea momentul în care ne aflăm.

Îngrijorarea privind situația lucrătorilor în contextul crizei generată de COVID -19 se manifestă în acest moment la nivel mondial, așa cum reiese și din comunicatul Consiliului Mondial al Sindicatelor, dat publicității în data ieri, 12.03.2020, specificând următoarele:

“Lucrătorii sunt primii expuși riscului de a contacta COVID-19 și totodată se confruntă cu impactul economic și social generat de răspândirea virusului. Dacă nu vor fi protejați aria de răspândire a bolii va crește. Se impune adoptarea unor dispoziții speciale pentru extinderea imediată a accesului tuturor lucrătorilor la concediu medical plătit, pentru îmbunătățirea drepturilor cuvenite salariaților în perioada concediului medical, precum și pentru asigurarea unor condiții de munca adecvate și implicit introducerea unor modalități de protecție.

“Pe măsură ce impactul virusului se extinde în continuare, dialogul dintre sindicate, angajatori și guverne, precum și negocierile colective au un rol de  importanță vitală pentru protejarea sănătății lucrătorilor și a drepturilor lor la locul de muncă. “

În acest sens, ne raliem demersului inițiat de organizații sindicale din întreaga lume și solicităm Guvernului următoarele:

 • Evaluarea de urgență a disponibilităților Guvernului pentru intervenții suport pentru salariați și mediul de afaceri.
 • Clarificarea situației juridice și financiare a salariaților ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate având ca motivație epidemia de coronavirus.
 • Extinderea imediată a accesului la concediu medical plătit, respectiv renunțarea pe perioadă limitată la obligația ce vizează existența unui stagiu minim de cotizare pentru a beneficia de concediu medical plătit.
 • Menținerea veniturilor pe perioada în care lucrătorii beneficiază de concediu medical.
 • Extinderea accesului la concediu medical plătit inclusiv pentru lucrătorii ce desfășoară activitate sub altă formă de ocupare decât cea de relație de muncă, cum sunt lucrătorii sezonieri sau lucrătorii angajați pe cont propriu.
 • Identificarea rapidă a unor soluții pentru protejarea salariaților din serviciile de utilitate publică și din sectorul bugetar expuși unui risc ridicat de contaminare prin natura activităților desfășurate.
 • Identificarea unor măsuri cu aplicare temporară pentru a stopa și pedepsi orice inițiative de speculă, în special în domeniul alimentar și farmaceutic, luând în calcul inclusiv măsuri precum înghețarea prețurilor pentru o perioadă limitată de timp.
 • Implementarea unor pachete de măsuri de stimulare pentru susținerea locurilor de muncă și a economiei, protejând salariile, bunăstarea lucrătorilor și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), acordând o atenție specială sectorului industriei alimentare, sectorului farmaceutic și sectorului Comerț, pentru a evita orice întreruperi în alimentarea populației cu produse de bază.

De asemenea solicităm angajatorilor următoarele:

 • să inițieze discuții cu reprezentanții sindicatelor în vederea identificării unor soluții pentru a proteja sănătatea salariaților, precum și pentru identificarea unor soluții pentru a depăși actuala situație de criză, inclusiv în procesele de identificare a riscurilor și de elaborarea a măsurilor de prevenire;
 • să acorde prioritate măsurilor de protecție a sănătății lucrătorilor implicați în activitățile și lanțurile de aprovizionare. Solidaritatea cu angajații este esențială în această perioadă, respectarea drepturilor fiind un aspect cheie în acest context.
 • să se asigure că măsurile de protecție și planurile de sănătate sunt în vigoare și sunt respectate fără excepție;
 • să asigure plata salariilor în cazul tuturor lucrătorilor, așa cum au fost convenite prin negocieri colective;
 • să garanteze accesul la concediu plătit, medical sau de concediu de odihnă, din prima zi de concediu, pentru toți lucrătorii amenințați sau infectați cu COVID-19;
 • să ofere programe de lucru personalizate pentru fiecare lucrător, limitând astfel expunerea acestora la risc. Comunicat BNS

Singura situație în care forța majoră poate afecta în mod direct executarea contractului de muncă este suspendarea de drept a acestuia reglementată de art.50

Astfel Codul muncii reglementează 2 situații de supendare de drept a contractului de muncă, respectiv:

 • Carantina
 • Forța majoră.

Codul muncii face diferențieri între modalitățile de suspendare a contractului de muncă făcând o clasificare după cum urmează:

 • Art.50 – suspendarea de drept,
 • Art.51 – suspendarea la inițiativa salariatului,
 • Art.52 – suspendarea la inițiativa angajatorului

Așadar, situația unei suspendări de drept pentru forța majoră operează doar în cazul în care forța majoră impiedică în mod direct și nemijlocit executarea contractului, iar existența acestei stări este recunoscută printr-un act al unei autoritati publice, iar nu din simpla interpretare și voință a angajatorului.

În consecință, angajatorul nu poate invoca forța majoră care, spre exemplu, ar afecta situația lui economică, pentru a justifica suspendarea unui contract de muncă pe motiv de forță majoră. Art.50 are aplicabilitate numai în situația în care se interzice print-un act direct și nemijlocit deplasarea salariatului la serviciu, iar executarea contractului prin telemuncă sau muncă la domiciliu este imposibilă.

La acest moment nu există un document emis de o autoritate care să justifice aplicarea forței majore pentru a suspenda contractele de muncă. Singurul act care poate determina aceste efecte, în acest moment, este situația de carantină în care se pot afla diferiți cetățeni.

Chiar și în ipoteza în care ar interveni, pe viitor, o suspendare de drept pe motiv de forță majoră sau carantină, precizăm că o astfel de suspendare a contractului atrage inclusiv suspendarea desfășurării activității de către angajat și nu doar o eventuală suspendare a plății salariului. În situația în care salariatul desfășoară în această perioadă activități conform contractului între părți (prin telemuncă, muncă la domiciliu, etc) situația de suspendare nu o putem considera ca ar fi intervenit.

Facem precizarea ca Legea adoptată recent de Parlament și promulgată de Președintele României privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ reprezintă o situație derogatorie și care beneficiază de o reglementare legislativă distinctă, drept pentru care în situațiile respective se aplică in mod distinct prevederile legii speciale. sursa: BNS

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Respectați legislația muncii în contextul prevenirii epidemiei de coronavirus!