„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Răspuns primit de la Ministerul Muncii

“Responsabilitatea stabilirii şi acordării drepturilor de natură salarială revine ordonatorului principal de credite care, potrivit art. 6 alin. (1) şi alin. (4) din Legea – cadru nr. 284/2010, asigură gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice şi are obligația de a stabili salariile de bază, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.”

 

Având în vedere că nu s-a emis în termenul prevăzut de 45 de zile de la publicarea Deciziei CCR 794/2016 niciun act normativ care să reglementeze salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice în concordanţă cu prevederile Deciziei CCR 794/2016, începând cu data de 5 februarie 2017, teoretic, la stabilirea salariilor de bază brut lunare, nivel maxim, se pot avea în vedere atât salariile stabilite prin acte normative cât şi hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, pronunţate de către instanţe.

Un lucru este cert însă, deși ambii miniștri, atât ministrul muncii cât și ministrul tineretului şi sportului, sunt conștienți de haosul existent în privința salarizării din sport şi tineret, se pare că niciunul nu va mai interveni pe acest subiect până la apariția legii salarizării.

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret va continua prin toate mijloacele de care dispune până va obţine rezultatele dorite pentru membrii săi. Decizia CCR 794/2016 este general obligatorie atât în dispozitiv cât şi în considerentele acesteia şi vom cere instanţei să oblige  Ministerul Tineretului şi Sportului să aplice în mod direct prevederile constituţionale în privinţa stabilirii nivelului maxim de salarizare, astfel cum a fost constatat prin aceasta decizie.

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret 

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Răspuns primit de la Ministerul Muncii