„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Proiect OUG

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Astăzi, 22 martie, pe site-ul MFTES a fost publicat în transparență decizională un proiect de Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail a ministerului.

Modificări și completări / extrase:

  • Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, pe motiv că au solicitat sau au efectuat concediul pentru creşterea copiilor, concediul paternal, concediul de îngrijitor ori că și-au exercitat dreptul de a solicita formule flexibile de lucru, constituie discriminare în sensul prezentei legi.
  • La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi, a concediului paternal sau a concediului de îngrijitor, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a  beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.
  • Se înființează Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, care promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale.
  • Salarizarea personalului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale iar salarizarea structurilor subordonate Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se stabilește la nivelul funcțiilor din structurilor subordonate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Proiect OUG

Notă de fundamentare

Sindicatul Național Sport și Tineret: Proiect OUG