„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Prelungirea contractului individual de muncă după împlinirea condițiilor de pensionare

Cumulul pensiei cu salariul

de avocat Marius-Cătălin Preduț

Dispozițiile Codului muncii oferă posibilitatea salariatului care îndeplinește condițiile pentru a se pensiona la limită de vârstă să continue, în anumite condiții expres prevăzute de lege, executarea contractului individual de muncă, fără a fi necesară încheierea unui nou contract individual de muncă.

Din analiza dispozițiilor art. 56 din Codul muncii se desprind următoarele cazuri în care salariatul poate opta pentru prelungirea contractului individual de muncă:

a) Prelungirea contractului individual de muncă pentru salariata femeie care a împlinit vârsta standard de pensionare

Acest caz de prelungire a contractului individual de muncă reiese din analizarea dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, care stabilesc că încetează de drept contractul individual de muncă existent „la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârsta standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani”.

Aceste dispoziții sunt în acord cu Decizia Curții Constituționale nr. 387/2018, prin care s-a statuat că „dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 sunt constituționale numai în măsura în care, la împlinirea vârstei legale de pensionare, dau dreptul femeii să opteze fie pentru deschiderea dreptului la pensie și încetarea contractului individual de muncă în curs, fie pentru continuarea acestui contract, până la împlinirea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbați, la acea dată”.

Pentru a se dispune prelungirea contractului individual de muncă, salariata trebuie:

– să îndeplinească condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă;

– să depună în scris, la angajator, cererea prin care optează pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani (vârsta standard de pensionare pentru bărbați). În mod obligatoriu, cererea formulată de salariată trebuie depusă la angajator cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârsta standard și a stagiului minim de cotizare.

Așadar, excepțional, prin raportare la dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii și la Decizia Curții Constituționale nr. 387/2018, dacă salariata, în termen legal, și-a exprimat în scris opțiunea și disponibilitatea expresă privind continuarea raporturilor de muncă până la vârsta standard prevăzută pentru bărbați, angajatorul are obligația de a da curs acestei solicitări și de a amâna emiterea deciziei de încetare a contractului de muncă până la echivalentul vârstei de pensionare prevăzute pentru bărbați, adică până la împlinirea de către aceasta a vârstei de 65 de ani[1].

Practic, efectul cererii prin care se solicită de către salariată prelungirea executării contractului individual de muncă până la vârsta de 65 ani este acela că angajatorul nu mai poate constata încetarea de drept a contractului individual de muncă al salariatei în baza art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii teza I anterior împlinirii de către aceasta a vârstei de 65 de ani (vârsta standard de pensionare pentru bărbați), tocmai ca urmare a cererii formulate de către salariată[2].

Dacă salariata depune în termen cererea privind prelungirea contractului de muncă, iar angajatorul o respinge și emite decizia de încetare de drept a contractului individual de muncă, salariata are dreptul să conteste în instanță, în termen de 45 de zile de la comunicare, decizia de încetare de drept.

În situația în care salariata optează pentru prelungirea contractului individual de muncă, aceasta nu poate cumula pensia cu salariul, fapt ce reiese din considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018 („în măsura în care salariata optează pentru continuarea raportului de muncă, până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege pentru bărbați, exercițiul dreptului la muncă nu este condiționat de încheierea unui nou contract și de voința angajatorului, dar dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan”).

Astfel, dacă salariatei îi este emisă decizia de pensionare după ce a fost prelungit raportul de muncă în baza cererii depuse de aceasta, angajatorul poate proceda la încetarea de drept a contractului individual de muncă, dat fiind că nu poate fi acordat simultan atât beneficiul prelungirii contractului individual de muncă, cât și dreptul la pensie.

b) Prelungirea contractului individual de muncă pentru salariatul (femeie sau bărbat) care dorește sa continue activitatea după împlinirea vârstei standard de 65 de ani

Acest caz este reglementat la art. 56 din Codul muncii, prin care s-a stabilit că, „pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menținut în aceeași funcție maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă”.

În această situație, contractul individual de muncă se poate prelungi dacă:

– salariatul îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă;

– salariatul depune cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare o cerere prin care solicită prelungirea duratei contractului peste vârsta standard de pensionare pentru o perioadă de maximum 3 ani;

– angajatorul aprobă cererea depusă în termen de către salariat.

Așadar, prelungirea contractului individual de muncă în această situație este condiționată de acordul angajatorului. Dacă angajatorul respinge cererea formulată de salariat, contractul individual de muncă va înceta de drept în baza art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

Deși textul legal nu prevede expres, apreciem că, pentru prelungirea contractului individual de muncă, este necesară existența unui acord de voințe anual, concretizat prin depunerea anuală a cererii de către salariat, acceptată de angajator.

În această situație, nefiind o interdicție expresă, salariatul va putea cumula pensia cu salariul.

O situație particulară o reprezintă cazul în care unui salariat i-a fost comunicată decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârsta cu reducerea vârstei standard de pensionare prin valorificarea grupelor de muncă, întrucât, în acest caz, dispozițiile art. art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii nu prevăd expres faptul că se va dispune încetarea contractului individual de muncă la data comunicării deciziei de pensie și nici nu stabilesc în sarcina salariatului obligația de a comunica această decizie angajatorului.

Astfel, în această situație, ipotetic, salariatul ar putea cumula pensia cu salariul până la data emiterii de către angajator a deciziei de încetare de drept a contractului individual de muncă.

c) Situația în care între salariat și angajator se încheie un nou contract individual de muncă

În cazul în care contractul individual de muncă încetează de drept ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de pensionare, salariatul și angajatorul au posibilitatea de comun acord de a încheia, pe durată determinată sau nedeterminată, un nou contract individual de muncă.

În această situație, salariatul va cumula pensia cu salariul, astfel cum a fost stabilit de comun acord cu angajatorul.

Text preluat cu acceptul autorului / website

În prezent, la Camera Deputaților se află în derularea procedurii legislative un Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare – forma adoptată de Senat.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Prelungirea contractului individual de muncă după împlinirea condițiilor de pensionare

3 răspunsuri

  1. Referitor la salariatul căruia i-a fost comunicată decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârsta cu reducerea vârstei standard de pensionare prin valorificarea grupelor de muncă, art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii prevede expres faptul că se va dispune încetarea contractului individual de muncă la data comunicării deciziei de pensionare.
    ”Art. 56 (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: […]
    c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II.”
    Într-adevăr, legea nu stabilește în sarcina cui revine obligația de a comunica această decizie angajatorului, Caselor de Pensii sau salariatului. Există un proiect de modificare a Legii nr. 263/2010 prin care Casele de Pensii vor fi obligate să comunice angajatorilor deciziile de pensionare.

  2. Sunt pensionara cu decizie de pensionare pentru limita de varsta in urma unui proces cu casa de pensii.. Am anuntat angajatorul ca am castigat procesul si ca am primit decizia de pensie. Angajatorul are nevoie de mine, in cat timp de la data care l am anuntat este obligat sa mi inceteze contractul de munca si sa mi faca un nou contract? In cazul in care observ ca angajatorul dupa ce l am anuntat nu mi inceteaza contractul de munca ce consecinte pot avea eu ca pensionar si angajat. Multumesc mult. Astept sa mi dat un raspuns.

  3. Pot depune cererea de prelungirea contractului individual individual de muncă, mai repede de 30 zile, sant născută în 11 11 1960 și pensionară cu vârsta redusa,din 15 octombrie 2020,am 43 ani vechime vechime și 21 în gr ll ,angajatorul vrea sa îmi înceteze CiM cf art. 56,c,din contract de munca pe per determinata mai pot depune cererea dee prelungirea activității până l65 ani?Mulțumesc!