„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Precizări

Serviciul resurse umane din cadrul MTS se bâlbâie şi încurcă deciziile.

 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale face lumină prin precizările transmise:

“În situaţia în care, la 31 ianuarie 2017, salariul de bază al personalului din sectorul bugetar era mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, atunci salariul de bază trebuia stabilit la nivelul de 1450 lei începând cu 1 februarie 2017, potrivit H.G. nr. 1/2017 (în care sunt incluse drepturile salariale care trebuiau introduse, conform prevederilor legale, în salariul de bază – cum ar fi de exemplu sporul de vechime în muncă).”

„Responsabilitatea stabilirii şi acordării drepturilor de natură salarială revine ordonatorului principal de credite care, potrivit art. 6 din Legea–cadru nr. 284/2010, asigură gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice şi are obligația de a stabili salariile de bază, sporurile, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.”

 

Majorarea de 20%, de la 1 iulie, a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului vor fi acordate indiferent de interpretările unora care citesc eronat legea.

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret

Sindicatul Național Sport și Tineret: Precizări