„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ordin MTS – măsurile pentru prevenirea contaminării / desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă

În cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și unităților subordonate

Ministerul Tineretului și Sportului a transmis Ordinul nr. 1460/10.11.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă în cadrul MTS și unităților subordonate (OMTS nr. 1460/10.11.2020).

Ordinul emis de ministrul tineretului și sportului conține:

  • Regulament privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2,
  • Regulament de desfășurare a activității, muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă de către personalul din cadrul MTS și din unitățile subordonate,
  • Acord pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, pe care trebuie să îl completeze salariații care desfășoară acest tip de activitate,
  • Anexa pentru decalarea / individualizarea programului de lucru al angajaților.
OMTS 1460 telemunca

OMTS nr.1460/10.11.2020 a fost elaborat în conformitate cu HG nr.935 din 5 noiembrie 2020 Anexa 3 Articolul 11 (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, prin Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu completările ulterioare, pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, este instituită obligația organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condițiile legii. (2) În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați prevăzuți la alin. (1) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

Important: în cazul în care angajatorul va opta pentru telemuncă, acesta va trebui să încheie cu salariatul un act adițional la contractul individual de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
– precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
– perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de munca organizat de angajator;
– locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
– programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
– modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
– responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
– obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
– obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției – datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
– măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigurăacestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
– condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

De asemenea, reamintim că Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 2018, litera a) a fost modificat și obligă angajatorul “să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, părțile putând conveni printr-un acord scris inclusiv să fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea condițiilor de utilizare.”

În cazul în care întâmpinați orice fel de probleme legate de locul de muncă, sănătate sau situații familiale deosebite, nu ezitați să apelați la sindicat – tel/whatsapp: 0784.116.973 / snst.contact@yahoo.com.

              ? Adeziune online

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ordin MTS – măsurile pentru prevenirea contaminării / desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă