„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ordin comun MTS – MS

Regulamente privind noile condiții pentru practicarea sporturilor

În Monitorul Oficial nr.Nr. 522 din 20 mai 2021 a fost publicat Ordinul comun  MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI / MINISTERUL SĂNĂTĂȚII pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 5. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 6. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 7. — Se aprobă Regulamentul privind accesul spectatorilor la evenimentele sportive, prevăzut în anexa nr. 7.
Art. 8. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul ordin

Art. 9. — În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.
Art. 10. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contravenție și se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 11. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr.197/462/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 8 aprilie 2021.
Art. 12. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ORDIN comun MTS Nr. 310 din 18 mai 2021 – MS Nr. 708 din 18 mai 2021 / M.Of. Nr. 522 – Joi, 20 mai 2021

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ordin comun MTS – MS