„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Negocieri colective la nivel de unitate / DJST Sibiu-SNST

Contract colectiv de muncă / Acord funcționari publici / Acord pentru membri

La sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu, a avut loc astăzi ședința de negociere a Contractului/Acordului colectiv de muncă la nivel de unitate și Acordul pentru membri. În conformitate cu prevederile Legii nr.367/2023 a dialogului social, în cadrul întâlnirii, echipele au prezentat mandatele celor desemnați să negocieze și să semneze CCM-ul și reprezentativitatea părților implicate în negocieri.

DJST Sibiu a fost reprezentată la negocieri de doamna Nicoleta David, directorul executiv al unității care, după ședință, a transmis următorul Comunicat: 

Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Sibiu, are următoarele atribuţii:

 1. asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor MTS în domeniile sportului şi tineretului;
 2. utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
 3. urmărește aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
 4. colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
 5. organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;
 6. elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii MTS;
 7. acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la MTS şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
 8. asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;
 9. colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
 10. oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
 11. organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
 12. organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;
 13. organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;
 14. organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
 15. propune MTS înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
 16. finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială. Sursa: www.tineretsibiu.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret, organizație sindicală afiliată la federația PUBLISIND / Blocul Național Sindical – BNS, este sindicat reprezentativ la nivelul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu, conform sentinței civile nr.92 din data de 12.01.2022 pronunțată de Judecătoria sectorului 3 București în dosarul nr. 325/301/2022. În conformitate cu dispozițiile art.97 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, SNST a solicitat angajatorului inițierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate – DJST Sibiu.

Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni, cu excepţia situaţiei în care contractul colectiv de muncă se încheie pe durata realizării unei lucrări determinate. Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni.

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Negocieri colective la nivel de unitate / DJST Sibiu-SNST