„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

MTS adoptă tactica struțului, din nou

Respectați-vă rolul de minister!

Având în vedere că Legea nr.156/2020 a intrat în vigoare, iar prevederile acesteia se aplica începând cu luna august, Ministerul Tineretului și Sportului, unitățile sportive din subordinea sa și federațiile sportive naționale trebuie să facă demersurile necesare pentru a pune în practică majorarea salarială prevăzută:

Legea nr.156/2020 Art. II: “Începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din Ministerul Tineretului și Sportului și personalul din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, altul decât cel încadrat pe funcții de specialitate, se stabileşte la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.”

Luând în considerare dispozițiile și prevederile: H.G. nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Tineretului și Sportului, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, Hotărârea nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, Regulamentul cadru de organizare și funcționare al complexurilor sportive naționale, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al cluburilor sportive – unități aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului din 04.07.2017,

Ministerul Tineretului și Sportului nu poate rămâne pasiv, ci are obligația de a gestiona în concret această modificare legislativă, trebuie să se îngrijească de suplimentarea bugetelor, acolo unde este cazul și de aplicarea corectă și echitabilă a legii. Este neapărat necesar ca MTS să își asume obligația de ordonator principal pentru unitățile subordonate și federațiile sportive naționale să scoată capul din nisip, să își ia în serios rolul de minister și să trimită instrucțiuni clare privind modificările intervenite, funcțiile vizate, procentele și modul de calcul, deciziile necesare și procedurile ce trebuie urmate în perioada imediat următoare.

SNST solicită tuturor angajatorilor vizați de această modificare legislativă să facă demersurile necesare pentru a pune în practică obligațiile legale ce le revin: solicitare privind necesarul pentru deschiderea de credite la luna următoare / suplimentare buget, emitere decizii de majorare a salariilor, comunicarea / înregistrarea acestora.

Totodată, sindicatul solicită public ministerului să arate temeiul legal în baza căruia a solicitat necesarul privind cheltuielile de personal până la 31.12.2020, ținând cont de modificările salariale prevăzute în Legea nr. 156/2020,  numai pentru o parte dintre angajatorii din subordine.

E-mail trimis de MTS în 18 august 2020 – termen 19 august 2020: “Vă rugăm foarte mult ca până mâine , miercuri 19.08.2020 ora 10:00, să ne trimiteți într-o adresă înregistrată, semnată, ștampilată și scanată, pe  adresa de e-mail adina.pulver@mts.ro, suma necesară  pentru cheltuielile de personal până la 31.12.2020, ținând cont de modificările salariale prevăzute în Legea nr. 156/2020.”

Membrii de sindicat care se consideră nedreptățiți de felul în care va fi aplicată majorarea sunt rugați să ne contacteze pentru a face împreună verificările și demersurile necesare; e-mail: snst.contact@yahoo.com, tel/whatsapp: 0784.116.973

Acțiunile noastre continuă pentru a obține aceleași drepturi pentru toți și pentru eliminarea inechităților și nedreptăților din salarizarea celor din Sport și Tineret. Document aprobat de Comisia pentru muncă a Camerei deputaților – PLx 170 / 2020 – amendamentul de interes pentru noi a fost aprobat și se află în procedură legislativă – pagina 11, pozitia 9, stadiul poate fi urmărit pe site-ul CDep: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

 

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: MTS adoptă tactica struțului, din nou