„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Membrii noştri pun lucrurile în mişcare

Angajaţii din sport şi tineret încep să fie auziţi. Negocierile, întrevederile, adresele, iniţierea acţiunilor în instanţă  şi cererile noastre adresate MTS şi altor instituţii încep să producă efecte şi să schimbe lucrurile. Din iniţiativa Sindicatului Naţional Sport şi Tineret, membrii noştri au depus la angajatori sute de cereri de recalculare a drepturilor salariale, iar acum se pregătesc răspunsurile.

Am cerut Ministerului Tineretului şi Sportului să îşi respecte obligaţiile legale faţă de toţi angajaţii din sport şi tineret arătând că responsabilitatea stabilirii şi acordării drepturilor de natură salarială revine ordonatorului principal de credite care, potrivit art. 6 alin. (1) şi alin. (4) din Legea – cadru nr. 284/2010, asigură gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice şi are obligația de a stabili salariile de bază, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

Deşi prin răspunsul iniţial MTS a încercat să se eschiveze şi să paseze responsabilitatea emiterii deciziilor privind calcularea şi recalcurarea drepturilor salariale ale personalului angajat în cadrul instituţiilor din subordinea sa spunând că este de competenţa fiecărei instituţii să emită aceste decizii, ulterior a revenit şi a făcut primii paşi pentru corelarea drepturilor salariale şi pentru punerea în aplicare a Dispoziţiilor Deciziei Curţii Constituţionale nr.794/2016. În urma sutelor de cereri ale membrilor SNST prin care se solicită  stabilirea salariilor de bază la nivel maxim, Ministerul Tineretului şi Sportului a înaintat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale o propunere pentru corelarea drepturilor salariale.

Este necesar să continuăm împreună demersurile iniţiate: toţi membrii noştri trebuie să transmită către angajatori cereri prin care se solicită stabilirea salariilor de bază la nivel maxim potrivit prev.art. 3^1 alin. (1) din OUG nr.57/2015 și considerentelor  pct.34 din Decizia Curții Constituționale nr.794 / 2016 (modelul transmis de sindicatul nostru).

 

 

*Devenim prioritate prin atitudine

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Membrii noştri pun lucrurile în mişcare

Un răspuns

  1. Cand si o marire a salariilor, macar o indexare, in procente de bun simt? Foarte bine pentru ceea ce s-a facut pana acum, insa avem salariile plafonate la 2008! Sper sincer sa se intample ceva si in aceasta privinta.