„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Liderii SNST la MTS

UPDATE:

Ministrul Tineretului şi Sportului a stabilit data următoarei întâlniri minister – sindicat: joi, 10 mai 2018.

Aşa cum s-a stabilit în şedinţa Adunării generale, este necesară înfiinţarea unei comisii formate din reprezentanţii MTS şi ai SNST care, cu sprijinul specialiştilor din Ministerul Muncii, să identifice soluţii pentru problemele salarizării.

Miercuri, 25 aprilie 2018, la Ministerul Tineretului şi Sportului, a avut loc Adunarea generală SNST.

Au participat membrii de sindicat şi lideri din toată ţara, au fost reprezentate direct sau prin mandat grupe SNST de la nivelul: CSM, DJST, MTS, DSTMB, CCS, CCSS, CSN şi FSN. 

Invitati:

Doamna Ioana Bran, Ministrul Tineretului şi Sportului

Domnul Ştefan Teoroc, Preşedinte Publisind

Domnul Ciprian Văcaru, Preşedinte Organizaţia de Tineret BNS

Domnul Cristian Mihai, Jurist, Compartimentul Juridic BNS

Domnul Marius Cătălin Preduţ, Avocat la MCP Cabinet de Avocaţi

Domnul Andrei Gherasim, Avocat la MCP Cabinet de Avocaţi

Subiecte dezbătute:

– Analiza acţiunilor organizate de SNST (greva japoneză din 16 martie şi mitingul de protest din faţa Ministerului Muncii din 28 martie a.c.),

– Situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a activităţii desfăşurate în baza colaborării dintre Sindicatul Naţional Sport şi Tineret şi MCP Cabinet de Avocaţi au fost prezentate de domnul Marius Cătălin Preduţ.  www.mcp-avocati.ro      Documentul integral poate fi descărcat de aici:  Documente Adunare Generala aprilie 2018

– Acordarea voucherelor de vacanţă,

– Sporurile pentru salariaţii din Sport şi Tineret,

– Munca prestată în zilele de sămbătă şi duminică, în zilele de sărbători legale şi orele suplimentare – înregistrarea şi plata acestora,

– Descentralizarea unităţilor subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului

În prezenţa ministrului tineretului şi sportului s-a arătat că:

“ Tratamentul inegal și discriminatoriu legiferat prin adoptarea Legii-cadru nr. 153/2017    în ceea ce privește salarizarea personalului din domeniile Sport și Tineret, dar şi ignorarea propunerilor de corecție și a amendamentelor depuse de SNST, au determinat menținerea celui mai scăzut nivel de salarizare dintre toate categoriile de bugetari din România.  Astfel, reîncadrarea personalului și comprimarea a 70% din totalul salariilor la un cuantum de 1.300 lei net, nediferențiat pe funcții, grade , trepte, gradații au dus la apariția unor situații aberante pe care le-am semnalat în repetate rânduri. ”

Au fost aduse la cunoştinţa ministrului  problemele cu referire la salarizare:

  • angajaţii din sport şi tineret nu sunt încadraţi şi salarizaţi diferenţiat în funcţie de studii, de funcţii, de răspundere, de vechime sau de complexitatea muncii lor (“salarizarea din Sport şi Tineret este un ghiveci călugăresc”  – Dumitru Costin, BNS ),
  • salariile au fost comprimate la 1.300 de lei NET pentru 70% din personalul unităţilor subordonate MTS, iar pentru angajaţii din federaţiile sportive, salariile sunt de 1.100 de lei,
  • nu se acordă sporul – gradaţia de vechime: sunt plătiţi la fel şi angajaţii cu 2 ani şi cei cu 35 de ani vechime,
  • există situaţii când noul angajat are salariu mai mare decât unul cu vechime considerabilă,
  • nu este plătită munca în zilelele de sămbătă şi duminică, în zilele de sărbători legale şi nici orele suplimentare (reamintim că prin specificul activităţii noastre se lucrează, de regulă, sâmbăta şi duminica – sunt organizate competiţii sportive, activităţi de tineret, cantonamente şi stagii de pregătire, activităţi culturale, spectacole şi concerte, etc.). În timp ce alte categorii de bugetari negociază majorarea sporurilor acordate pentru munca din zilele de sâmbătă şi duminică, în Sport şi Tineret acestă muncă nu este plătită deloc.
  • nu se acordă sporul de 25% pentru antrenorii care au sportivi la lotul naţional ( sunt situaţii în care, de la 1 ianuarie antrenorii au înregistrat scăderi ale veniturilor nete cu aproximativ 500 de lei, prin tăierea indemnizaţiei de lot),
  • funcţiile specifice nu sunt încadrate corespunzător ( asistent, kinetoterapeut, maseor nu sunt salarizate în conformitate cu grila Familiei ocupaţionale Sănătate şi Asistenţă Socială),
  • casele de cultură ale studenţilor nu sunt încadrate în unităţi organizatoare de concerte şi spectacole,
  • nu există nici un fel de sporuri pentru condiţii de muncă, nu se aplică regulamentul de sporuri la nivelul MTS şi al unităţilor subordonate,
  • lipsa de personal a dus la acumularea a sute de mii de ore suplimentare neplătite şi necompensate cu timp liber corespunzător din cauza lipsei de personal – avem un deficit de personal de 30%.

S-a cerut sprijinul ministrului pentru eliminarea în cel mai scurt timp a disfuncţionalităţilor majore ale salarizării din domeniul nostru de activitate.

Liderii grupelor teritoriale au solicitat şi a fost promisă înfiinţarea, prin ordin al ministrului, a unei comisii formate din reprezentanţii MTS şi ai SNST cu sprijinul specialiştilor din Ministerul Muncii   în vederea identificării unor soluţii pentru problemele menţionate.

Reprezentanţii Federaţiilor Sportive au arătat că este nevoie de o întâlnire cu conducerea MTS pentru rezolvarea problemelor şi inechităţilor din salarizarea personalului din cadrul acestora.

Ciprian Văcaru (BNS), a cerut urgentarea organizării unei comisii MTS – BNS – Federaţii sportive, aşa cum s-a stabilit la ultima întâlnire dintre Ministrul TS şi preşedintele Blocului Naţional Sindical şi a atras atenţia că, la o lună de la protest, MTS-ul nu a avut nici o reacţie. Răspunsul a fost că în perioada imediat următoare va fi desemnată o delegaţie a ministerului care va căuta soluţii.

SNST a anunţat că va continua seria acţiunilor de protest împotriva discriminărilor salariale vădite la care sunt supuşi angajaţii din Sport şi Tineret, în raport cu celelalte categorii de personal plătit din fonduri publice şi împotriva nesoluţionării, nesusţinerii şi neimplicării instituţiilor în rezolvarea problemelor salariale ale angajaţilor din acest domeniu de activitate.

În sesiunea de după plecarea invitaţilor, au fost făcute propuneri şi s-a decis:

– continuarea acţiunilor în instanţă pentru recuperarea unor drepturi (sporul de vechime, dar şi alte noi chemări în judecată),

– parcurgerea etapelor legale pentru continuarea Conflictul colectiv de muncă (declanşat în data de 16 martie, prin Greva japoneză organizată la nivel naţional, a urmat apoi Mitingul de protest din data de 28 martie 2018 de la Ministerul Muncii),

– strângerea de semnături în vederea organizării următoarele manifestări şi acţiuni de protest prin declanşarea unor greve de avertisment şi apoi cu întreruperea activităţii pe durată nedeterminată; protestele sunt programate a avea loc atât la MTS cât şi la celelalte ministere şi instituţii cu atribuţii şi responsabilităţi în aplicarea integrală a Legii salarizării,

– unii dintre lideri au arătat că în mai multe grupe nemulţumirile membrilor au ajuns la un nivel maxim, iar ignorarea acestora şi lipsa unor acţiuni imediate din partea autorităţilor va duce la încetarea activităţii în semn de protest pentru munca neplătită; votul a fost unanim în sensul susţinerii acestor proteste.

 

 

 

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

Sindicatul Național Sport și Tineret: Liderii SNST la MTS