„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Întâlnire minister – sindicat

Marți, 20 martie 2018, ora 17.00, la MTS, a avut loc prima ședință cu conducerea ministerului din acest an.

MTS: ministrul tineretului şi sportului, secretarul de stat pe probleme de sport, secretarul general, secretarul general adjunct, directorul direcţiei juridice, directorul general directia economică şi resurse umane, reprezentanti ai serviciului de resurse umane.

SNST: presedinte, consilier juridic.

Au fost discuții pe marginea problemelor semnalate de organizația noastră:

 •          70% dintre salarii sunt egalizate la un cuantum de 1.300 de lei net!
 •          nu se acordă sporul – gradaţia de vechime: sunt plătiţi la fel şi angajaţii cu 1 an şi cei cu 35 de ani vechime, există situaţii când noul angajat are salariu mai mare decât unul cu vechime considerabilă. (Ne lovim în continuare de faptul că MTS-ul invocă o ordonanță abrogată de 8 ani – OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar – în vigoare de la 27 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2010, fiind abrogată prin Legea-cadru nr. 284/2010 care a fost în vigoare de la 1 ianuarie 2011 până la 30 iunie 2017, fiind abrogată și înlocuită prin Legea nr. 153/2017),
 •           nu este plătită muncă în zilelele de sămbătă şi duminică, sărbătorile legale sau orele suplimentare,
 •           nu se mai acordă sporul de 25% pentru antrenorii care au sportivi la lotul naţional,
 •         începând cu  01 ianuarie 2018 s-a tăiat indemnizația de lot olimpic, că urmare antrenorii în cauza au înregistrat scăderi ale veniturilor salariale de până la 600 de lei,
 •           funcţiile specifice nu sunt încadrate corespunzător ( asistent medical, kinetoterapeut, psiholog, maseur), conform legii 153/2017, salariile de baza ale personalului încadrat în funcții specifice se stabilesc de ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE cu avizul MMJS, MFP și ANFP, DUPĂ CAZ, prin asimilare cu salariile de baza prevăzute în anexele Familiei ocupaționale Sănătate și Asistență Socială,
 •           nu sunt modificate statele de funcții la casele de cultură ale studenților astfel încât personalul să fie reincadrat corect pe funcții,
 •           nu există nici un fel de sporuri deşi ar avea dreptul conform legii, nu se aplică regulamentul de sporuri la nivelul MTS şi al unităţilor subordonate,
 •           probleme în salarizarea / încadrarea angajaţilor din federaţiile sportive naţionale.
 • în ședința care a durat mai bine de două ore, s-a făcut referire la unele demersuri ale MTS în vederea înlăturării unor inechități din salarizarea angajaților din sport și tineret. Am solicitat și noi documentele, dar până la această ora nu le-am primit – vom transmite către membri această informare când va ajunge la noi.
 • a fost discutată problema suportului primit din partea MTS, atunci când se solicită lămuriri din teritoriu. Am arătat că la alte ministere este asumată procedura prin care subordonatele primesc în scris de la ministerul de resort adrese / proceduri / îndrumări.

În concluzie: s-au reiterat probleme mai vechi sau mai noi, dar MTS-ul nu poate (?) modifica situația existentă în ceea ce privește salarizarea, iar soluțiile noastre sunt în altă parte. Așadar, mergem mai departe pentru a ne rezolva problemele și următorul pas este către Ministerul Muncii.

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

Sindicatul Național Sport și Tineret: Întâlnire minister – sindicat