„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Întâlnire la SCM Deva

Luni, 15 ianuarie 2024, la sediul Sport Club Municipal Deva, a avut loc o ședință pe teme profesionale, dar și pe teme ce vizează drepturile salariaților acestei instituții. Subiectele discutate au fost cu privire la prevederile Contractului colectiv de muncă, reprezentativitatea sindicatului la nivel de unitate, avantajele pentru membrii de sindicat, acțiunile în instanță, condițiile de muncă și drepturile salariale.

Secțiile Sport Club Municipal Deva:

1.      Atletism

2.      Bob – sanie – skeleton (inactiv)

3.      Gimnastică (inactiv)

4.      Judo

5.      Handbal (inactiv)

6.      Tenis de câmp (inactiv)

7.      Tir cu arcul

8.      Canotaj

Salariații din Sport și Tineret solicită clarificări cu privire la ceea ce urmează în domeniile noastre de activitate, decidenții trebuie să spună cine se califică și cine nu la comasări, desființări, reorganizări sau fuzionări.

Legea nr.296/2023.  Extrase:

Art. XXIX. — (1) Începând cu data de 1 iulie 2024, instituțiile
publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/
subordonarea/autoritatea autorităților administrației publice
centrale/locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc
următoarele condiții cumulative:
a) au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii
și efectiv ocupate în structurile organizatorice;

b) activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se
suprapun sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte
instituții publice cu obiect de activitate același sau similar.
(2) Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute
la alin. (1) se pot desființa/reorganiza/fuziona sau pot transfera
activitatea și personalul încadrat către alte structuri
organizatorice, inclusiv către structurile organizatorice aflate în
coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților administrației
publice locale/centrale/județene, prin modificarea corespunzătoare
a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de
organizare și funcționare.
(3) Prin desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer al
activității către alte structuri organizatorice, inclusiv către
structurile organizatorice aflate în coordonarea/ autoritatea/
subordonarea autorităților administrației publice locale/județene/
centrale, trebuie să rezulte cel puțin următoarele condiții
cumulative:
a) o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal
proporțional atât pentru funcțiile de conducere, cât și pentru
funcțiile de execuție;
b) o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare,
respectiv a cheltuielilor materiale și servicii.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: Întâlnire la SCM Deva