„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

HOTĂRÂRE Nr. 510/2021 din 5 mai 2021

Plata creanţelor salariale

HOTĂRÂRE  Nr. 510/2021 din 5 mai 2021

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 474 din 6 mai 2021

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“ART. 5

(1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi c) – e) din lege sunt aferente perioadei de 4 luni prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.”

  1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“ART. 14

(1) În cazul în care cuantumul creanţelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mic de 4 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu cel evidenţiat în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c).

(2) În cazul în care cuantumul creanţelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mare de 4 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu 4 salarii medii brute pe economie.”

  1. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  2. În cuprinsul anexei nr. 3, sintagma “3 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat” se înlocuieşte cu sintagma “4 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat”.

 

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎŢU

 

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Raluca Turcan

 

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 5 mai 2021.

Nr. 510.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la norme)

 

Angajatorul în stare de insolvenţă:

Sediul/Adresa:

 

SITUAŢIA*)

creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a – Compensaţii băneşti restante [art. 13 alin. (1) lit. b) din lege];

b – Plăţi compensatorii restante [art. 13 alin. (1) lit. c) din lege].

____________________________________________________________________

|Nr. |Numele şi|C.N.P.|Adresa|Data        |CREANŢE          |TOTAL   |

|crt.|prenumele|      |      |încetării   |SALARIALE**)     |creanţe/|

|    |salaria- |      |      |raporturilor|aferente         |salariat|

|    |tului    |      |      |de muncă    |perioadelor      | (lei)  |

|    |         |      |      |            |prevăzute la     |(total  |

|    |         |      |      |            |art. 13 alin. (1)|coloane |

|    |         |      |      |            |lit. b) şi/sau   |9)      |

|    |         |      |      |            |art. 15          |        |

|    |         |      |      |            |      (lei)      |        |

|    |         |      |      |            |_________________|        |

|    |         |      |      |            | Perioada| a | b |        |

|    |         |      |      |            | ……. |   |   |        |

|____|_________|______|______|____________|_________|___|___|________|

| 0  |    1    |   2  |   3  |      4     | 5| 6 | 7| 8 | 9 |   10   |

|____|_________|______|______|____________|__|___|__|___|___|________|

|    |         |      |      |            |  |   |  |   |   |        |

|____|_________|______|______|____________|__|___|__|___|___|________|

|                                       TOTAL GENERAL (lei) |        |

|___________________________________________________________|________|

 

Data întocmirii:                 Administrator/Lichidator

 

LEGENDA:

5 = Salarii restante [art. 13 alin. (1) lit. a) din lege]

6 = Compensaţii restante [art. 13 alin. (1) lit. d) din lege]

7 = Indemnizaţii restante [art. 13 alin. (1) lit. e) din lege]

 

————

*) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea întocmirii prezentei situaţii şi pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.

**) Creanţele salariale avute în vedere la întocmirea prezentei situaţii, în valoare netă, rezultă din evidenţele contabile ale angajatorului în stare de insolvenţă.

 

—————

 

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: HOTĂRÂRE Nr. 510/2021 din 5 mai 2021