„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Federațiile sportive naționale – Metodologia privind finanțarea / 2019

În Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul MTS nr. 2/2019 pentru aprobarea Programelor sportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2019 și a Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2019  – în vigoare de la 15 ianuarie 2019 –

Având în vedere:

 art. 69 și art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 art. 54 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

 art. 1 și art. 2 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 Referatul Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă nr. 7 din 3.01.2019,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Programele sportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2019, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă Metodologia privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2019, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 bis.

Art. 4. Direcțiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și federațiile sportive naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul tineretului și sportului

Constantin-Bogdan Matei

București, 7 ianuarie 2019.

Un element de noutate al Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2019 este eliminarea anexei 3 din contractele pe care MTS le încheie cu FSN-urile ( Cheltuielile aferente posturilor  din cadrul  federatiei ).

SNST are în vedere ca în perioada următoare să obțină beneficii suplimentare pentru membrii de sindicat prin contractele și acordurile colective la nivel de unitate, sindicatul având astfel un instrument în plus pentru apărarea drepturilor membrilor săi.
 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Echipa SNST

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

Sindicatul Național Sport și Tineret: Federațiile sportive naționale – Metodologia privind finanțarea / 2019