„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Exemplu de calcul al salariilor incepand cu 1 ianuarie 2019

Actele normative cu incidenta asupra salarizarii personalului bugetar incepand cu data de 1 ianuarie 2019 sunt urmatoarele: OUG 114/2018 si Legea cadru nr.153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare:

Art. 34. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018.
(2) Incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) Ordonatorii de credite raspund in conditiile legii de stabilirea nivelului sporurilor cu respectarea alin.(2) si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget pe anul 2019.

In acest sens, redam structura venitului salarial incepand cu 1 ian. 2019, conform Legii-cadru:

  • in anexele legii se regasesc grilele cu salariul de baza pentru fiecare functie la gradatia zero de vechime, corespunzatoare anului 2022;
  • se stabileste gradatia de vechime la data 1 ianuarie 2022 (care poate fi diferita de actuala gradatie de vechime detinuta) prin aplicarea succesiva a procentelor aferente transelor de vechime in munca asupra salariului de baza pentru gradatia 0, ci nu prin aplicarea directa a procentului corespunzator gradatiei de vechime;
  • din suma astfel rezultata se scade salariul de baza din luna decembrie 2018;
  • se acorda o majorare de 1/4 din aceasta diferenta;
  • se acorda 347 lei suma ce reprezinta indemnizatia de hrana;
  • se obtine astfel venitul salarial brut pentru luna ianuarie 2019.

Exemplu: calcul personalizat al salariului pentru functia de muncitor calificat treapta I gradatia 5 de vechime:

*) La anexa nr. VIII, capitolul II, litera C “12 Muncitor calificat, I M;G 3.850 coeficient 1,54 (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017).

Se aplica succesiv procentajul aferent transelor de vechime: pentru gradatia 5 salariul de baza este 4.794 lei.

Se face diferenta 4.794 – 2.175 = 2.619 lei, se imparte la patru 2.619 : 4 = 654,75 si se rotunjeste in favoarea salariatului.

In concluzie, salariul incepand cu 1 ian 2019 pentru aceasta functie este urmatorul: 2.175 + 655 = 2.830 la care se adauga indemnizatia de hrana 347 lei, obtinandu-se 3.177 lei venit salarial brut.

*Devenim prioritate prin atitudine!

Echipa SNST

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

Sindicatul Național Sport și Tineret: Exemplu de calcul al salariilor incepand cu 1 ianuarie 2019

Share on facebook
Distribuie