„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ex-ministrul Eduard Novak, obligat să restituie banii cheltuiți ilegal

SNST, cu ajutorul Curții de Conturi a României, a recuperat prejudiciul creat din bugetul Sportului

Novak Eduard a decontat ilegal banii pentru reparația bolidului de lux al Ministerului Tineretului și Sportului pe vremea când era ministru. A fost nevoie de aproape doi ani și jumătate, mai multe sesizări și cereri trimise de SNST către instituțiile statului, iar astăzi, 16 octombrie 2023, Curtea de Conturi a României a transmis confirmarea recuperării prejudiciului (click pe foto):

10.000 de euro din banii destinați tinerilor și sportivilor

SNST a sesizat public în iunie 2021 ilegalitatea comisă de Eduard Carol Novak, care a ales să repare din banii destinați programelor pentru tineri și sportivi BMW-ul avariat de el și ulterior ascuns în garajul ministerului. Sindicatul a solicitat Curții de Conturi a României:

  1. Să constate faptul că în urma accidentului rutier din data de 13.06.2021, în care a fost implicat autoturismul marca BMW X5, proprietatea Ministerului Sportului, condus de către ministrul Novak Carol-Eduard, ministerul a plătit în mod nejustificat servicii de întreținere și reparații ale autoturismului, din fonduri publice, în cuantum de aproape 10.000 de euro;
  2. Să cerceteze împrejurările în care a fost produs accidentul din data de 13.06.2021 și modalitatea în care au fost întocmite documentele privind constatarea acestuia și dosarul de daună, inclusiv sub aspectul despăgubirilor acordate de asigurător, în scopul constatării folosirii injuste a sumelor din bugetul Ministerului Sportului pentru acoperirea reparațiilor autoturismului avariat;
  3. Să constate că persoanele responsabile pentru producerea accidentului sunt Ministrul Sportului Novak Carol-Eduard și șoferul ministerului, …, iar autoturismul marca BMW X5 nu era adaptat în scopul conducerii de către persoanele cu handicap.
  4. Să ia act de faptul că numitul Eduard Carol Novak se deplasase în interes personal în ziua de 13 iunie 2021, cu mașina instituției.
  5. Să pună în vedere conducerii Ministerului Sportului să procedeze la repararea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin achitarea din fonduri publice a reparațiilor autoturismului avariat, prin recuperarea tuturor sumelor înaintate de către minister de la persoanele responsabile de producerea accidentului.

A folosit mașina ministerului în interes personal

În fapt, în ziua de duminică, 13.06.2021, șoferul Ministerului Sportului, numitul .., i-a încredințat autoturismul marca BMW X5, proprietatea ministerului, numitului Novak Carol-Eduard, în calitate de ministru, iar acesta s-a urcat la volanul autovehiculului pentru a-l conduce pe drumul de întoarcere Bacău-București, după ce se deplasase în interes personal pentru a participa la o competiție de ciclism, respectiv la „Turneul Colinelor Bacău.”

Înainte de intrarea pe autostrada București-Ploiești, autoturismul ministerului a fost implicat într-un accident rutier, … care a produs vădite prejudicii bugetului Ministerului Sportului și fondurilor publice constituite din banii contribuabililor. În primul rând, ministrul Novak Carol-Eduard a utilizat autoturismul ministerului pentru o deplasare în interes personal, și nu în interes de serviciu. Acesta a participat în perioada 12-13.06.2021, în calitate de sportiv, la o competiție de ciclism pe raza orașului Bacău, activitate care nu are legătură cu îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției sale de ministrul al sportului. Prin urmare, ministrul ar fi trebuit să se deplaseze cu mașina personală către acest eveniment, nu cu autovehiculul ministerului și nici cu șoferul plătit de instituție.

Ilegal la volanul mașinii ministerului

Cu privire la autoturismul ministerului marca BMW X5 nu există niciun document care să ateste existența unor modificări și omologări în conformitate cu Ordinul M.T.C.T. nr. 2132/2005, în scopul conducerii acestuia de către persoanele cu handicap.

În timp ce tăia premierile pentru sportivi, Novak făcea plăți ilegale din bugetul Sportului

Astfel, această plată nejustificată din fondurile publice a creat un prejudiciu grav instituției care a suportat cheltuielile de reparații, impunându-se, așadar, recuperarea acestor sume de la persoanele direct responsabile pentru producerea accidentului.

Potrivit art. 14 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială” și „nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţă şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.”

Nu exista nicio bază legală în temeiul căreia să fie suportate din bugetul Ministerului Sportului cheltuielile cu reparația autoturismului marca BMW X5, proprietatea ministerului, pentru a fi înlăturată avarierea produsă acestuia în urma unei activități desfășurate de ministrul Novak Carol-Eduard în interes propriu și cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor privind conducerea autovehiculelor pe drumurile publice de către persoanele cu handicap.

Ministrul Novak Carol-Eduard a încălcat normele legale atât prin faptul că a condus un autoturism neomologat pentru persoanele cu handicap, cât și prin faptul că a folosit autovehiculul proprietatea ministerului într-o zi liberă, duminica, și în interes personal pentru a se deplasa la o competiție de ciclism la care a participat în calitate de sportiv, nu în calitate de ministru al sportului, această activitate neavând legătură cu atribuțiile de serviciu.

Prin urmare, sumele avansate din fondurile publice ale ministerului pentru reparația autoturismului, în cuantum de aproape 10.000 de euro, se impun a fi urgent recuperate de la persoanele responsabile pentru producerea accidentului rutier din data de 13.06.2021, în vederea acoperirii prejudiciului grav suferit de bugetul de stat. Asigurătorul nu a acordat despăgubirile necesare pentru repararea prejudiciului.

De asemenea, se impune a se cerceta și implicarea / răspunderea altor persoane din cadrul Ministerului Sportului, în această activitate de avansare în mod ilegal a sumelor din fonduri publice, având în vedere dispozițiile art. 24 din Legea nr. 500/2002, care prevăd că:

  1. Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plăţii.
  2. Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu şi a controlului financiar preventiv delegat, după caz, potrivit dispoziţiilor legale.

Articolul SNST din iunie 2021 – click aici: Bolidul de lux al ministrului a fost parcat (ascuns) în parcarea subterană a MTS

Fiecare dintre noi are obligatia de a sesiza ilegalitățile despre care aflăm. Dacă aveţi cunoştinţă despre săvârşirea unor fapte ilegale adresați-vă organelor statului sau transmiteți informațiile către sindicat.

Noul cod penal Art. 267. – (1) Funcţionarul public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ex-ministrul Eduard Novak, obligat să restituie banii cheltuiți ilegal