„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Dubla carieră în Sport

Fișă culegere date sportivi

Cel mai adesea sportivii trebuie sa se confrunte cu o dubla provocare: să îmbine cariera sportivă cu studiile și munca. Pentru a reuși în sportul de performanță sunt necesare antrenamente intense și participarea la competiții naționale și internaționale care presupun la rândul lor mare consum de timp, energie si alte resurse. De aceea, este foarte dificil de gestiona cariera sportivă cu cerințele și obligațiile din sistemul educațional, precum și cu cele asociate pieței muncii. Pentru a evita situațiile în care sportivi talentați sau de elită sunt forțați să aleagă între studii și sport, sau muncă și sport, e nevoie ca sportivii să dea dovadă de un nivel înalt de motivație, de angajament, de rezistență și responsabilitate, dar şi de a pune în practică unele măsuri specifice.

Prin măsuri specifice, se are in vedere în special serviciile de tip „dublă carieră”, servicii care sunt proiectate pentru a fi benefice carierei sportive și în același timp, permit orientarea către o carieră alternativă, respectiv participarea la programele de studii / formare profesională şi/sau derularea unei activități profesionale. „Dubla carieră”, la modul foarte general, trebuie încurajeze realizarea unei noi cariere odată cu încheierea celei sportive, adica să protejeze și să faciliteze situația sportivilor.

Măsurile privind dubla carieră, în cadrul diferitelor disciplinelor sportive, sunt relativ recente în statele membre UE, dar acestea sunt ori fragmentate, ori se concentrează doar asupra unor aspecte. În câteva cazuri s-au definit reglementările juridice, inclusiv prevederi referitoare la cerințele necesare pentru activitatea centrelor de antrenament. Deși se poate vorbi de câteva exemple de bune practici1, totuși, lipsesc cadrele legal sau politicile guvernamentale pe termen lung.

La momentul elaborării acestui document reușita măsurilor în favoarea dublei cariere de multe ori depinde (în Romania) de bunăvoința persoanelor aflate în poziții de decizie în instituțiile sau organizațiile sportive sau în cele care finanțează sportul şi aproape deloc de o abordare sistemică bazată pe măsuri de sprijin financiar dedicat și măsuri legale cu caracter general și sustenabil, cum ar fi fost normal.

1. În fotbal, sistemul UEFA de licențiere al cluburilor cere acestora să se asigure ca fiecare jucător tânăr, inclus în programul de dezvoltare pentru tineri, să aibă posibilitatea să frecventeze în mod obligatoriu școala în conformitate cu legislația națională și să nu fie împiedicat să-și continue studiile (învățământul școlar sau cel complementar de formare profesională) sau la nivel de proiecte, „Programul de reconversie și integrare profesională a sportivilor”, implementat COSR și Adecco.

2. In România nu sunt definite în mod explicit cadrele (regimurile) pentru dubla carieră, acestea, atunci când există, fiind mai degrabă rezultatul unor proiecte cu finanțare externă (deci cu aplicabilitate limitată) sau urmare a inițiativelor unor organizații. Dincolo de lipsa unor norme legale, dubla cariera nu este nici măcar menționată în Strategia Națională pentru Sport 2016 – 2032, iar în Strategia Națională pentru Sport şi Tineret în România (2016 – 2032) este menționată o singură dată la Capitolul 3 – Componentele sistemului şi strategia propusă, dar fără a fi dezvoltat conceputul sau serviciile avute în vedere.

Semnificația conceptului „dublă carieră în sport”, este aparent cunoscută de către antrenori şi sportivi, însă fenomenul nu pare corect înțeles, ceea ce reclamă acțiuni de promovare şi conștientizare a importanței combinării sportului şi studiului (educație, instruire) într-un ansamblu echilibrat.Planificarea unor parcursuri foarte individualizate (în educația de lunga durată, învățământ la distanță sau cu frecvență redusă, formare profesională pentru adulți) implică o alocări majore de resurse şi efort, iar activitatea în piața muncii (fie chiar şi cu caracter parțial / temporar) pune mari probleme în ceea ce privește asigurarea unor perioade de întrerupere impuse de participarea la competiții sau chiar de participarea la antrenamente în format intensiv.

Studiile arată că în raport cu alți angajați, sportivii sunt dezavantajați pe piața muncii referitor la păstrarea sau dezvoltarea carierei. Companiile pot percepe ca fiind dificil să își adapteze procesele la nevoilor sportivilor pe care aceștia le au în diferite etape ale carierei lor sportive. Participarea la competițiile de mai mare anvergura, regionale sau internaționale (tendință în creștere) se adaugă la elementele care complică procesul de urmare a studiilor / dezvoltării unei cariere alternative de către sportivi.

Principalele provocări în dubla carieră a sportivilor sunt:
 protejarea dezvoltării tinerilor sportivi  în special a copiilor aflați în perioada de specializare în sport, a tinerilor care se află în perioada studiilor și a formării profesionale și a sportivilor cu handicap;
 echilibrul între antrenamentul sportiv și studii  într-o etapă ulterioară a vieții, echilibrul între antrenamentul sportiv și serviciu;
 faza finală a carierei sportive  inclusiv a celor care părăsesc viața sportivă mai devreme decât a fost planificat.

Finalitățile posibile pentru programele de dublă cariera pot fi:
 #1: Dubla (a doua) carieră ca angajat;
 #2: Dubla (a doua) carieră ca antreprenor;
 #3: Dubla (a doua) carieră în sport.

Pentru fiecare tip de finalitate trebuie asigurate servicii personalizate, relevante pentru publicul lor țintă, o parte dintre ele fiind desigur comune.
 Dubla (a doua) carieră ca angajat: dezvoltarea profesională / pregătirea și asistarea sportivilor în pașii pe care aceștia îi vor face după terminarea carierei lor sportive / consilierea necesară pentru a-și dezvolta competențele profesionale în afara vieții sportive și pentru a deveni profesioniști de succes la final de carieră competițională;
 Dubla (a doua) carieră ca antreprenor: cursuri / programe de pregătire antreprenorială, seminarii / webinar-e cu invitați din mediul antreprenorial care să acopere subiecte relevante pentru acest tip de activitate;
 Dubla (a doua) carieră în sport: o serie de acțiuni care să-i pregătească pe sportivi pentru cât mai multe profesii din sport – este nevoie în sportul românesc are și va avea nevoie de personal bine pregătit pentru numeroase cariere: antrenor, preparator fizic, analist video, administrator de baze sportive, marketing sportiv, impresariat, avocat sportiv, psiholog sportiv, jurnalist sportiv, arbitru, maseur steward sportiv etc.

Foarte multe dintre aceste meserii nu sunt luate astăzi în calcul și că nici rutele de pregătire pentru ele nu sunt foarte clare pentru a le accede. De aceea „Dubla carieră în sport” ca pilon de acțiune necesara se poate implementa pe două direcții:
 promovarea meseriilor / ocupațiilor potrivite sportivilor
 oferirea de sprijin în pregătirea profesională pentru fiecare dintre acestea.

Foarte important este ca accesul la programele de consiliere / pregătire / formare sa fie atât offline, cat și online, permițând astfel accesul în orice moment și de oriunde – un lucru esențial în acest domeniu.

2. Măsuri care vizează dubla carieră / Măsuri de pregătire a sportivilor pentru retragerea şi tranziția în carieră

Serviciile (activitățile tip) care se pot asigura în cadrul unor programe a doua carieră sunt (într-o ordine aproximativă de flux) următoarele:
 informare şi consiliere educațională;
 orientarea vocațională;
 consiliere pentru planificarea carierei;
 informare şi consiliere profesională / consiliere privind ocuparea unui loc de muncă;
 programe educaționale de lunga durată (secundar – filiera vocațională, tehnologică sau teoretica şi terțiară);
 formare profesională (toate tipurile de programe);
 cursuri de dezvoltare personală;
 servicii de mediere a muncii si asistenta în procesele de recrutare;

Posibile măsuri privind eficientizarea tranziției, inclusiv prin achiziția de informație cu potențial de contribuție la dezvoltarea:
 servicii de consiliere privind dezvoltarea carierei profesionale în paralel cu cariera sportivă  elemente de definire / abordare / gestiune;
 organizare evenimente de prezentare a informațiilor despre posibile cariere profesionale pentru sportivi;
 organizare întâlniri între sportivi şi angajatori  constitui componentă de sprijin a sportivilor;
 planificarea momentului retragerii din cariera sportivă  proiectarea unor alternative şi stabilirea de jaloane şi repere pentru acțiunile avute in vedere;
 monitorizarea locurilor de muncă vacante  locuri de munca disponibile pe piața muncii / prezentarea ofertelor sportivilor într-un sistem procedurat;
 dezvoltarea / stabilirea unei rețele cu responsabili din companiile ofertante de locuri de munca pentru sportivi  pentru a eficientiza / maximiza oportunitățile de angajare abordate.

3. Avantajele unei duble cariere
Aproximativ ⅓ dintre sportivii cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani se retrag anual din sport, obligați de faptul că sportul ocupă un spațiu prea mare, în detrimentul altor obiective de viață (educație, dezvoltare etc.). De aceea, trebuie depuse eforturi şi alocate resurse pentru a sprijini și coordona dubla carieră la sportivi, pentru a menține tinerii sportivi talentați în sistemul sportiv și cel educațional și pentru a-i conștientiza de avantajele dublei cariere, oferind astfel un sprijin direct sportivilor tineri.

Printre beneficiile pentru sportivii incluși în programele dedicate dublei cariere se pot enumera:
 beneficii legate de dezvoltare  condiții mai bune de dezvoltare a abilităților aplicabile în sport, educație și alte aspecte ale vieții, dezvoltarea identității personale, efecte pozitive ale capacităților de autoreglare ale sportivilor;
 beneficii legate de sănătate  un stil de viață echilibrat, un nivel de stres ma redus, stare de bine consolidată);
 beneficii sociale  efecte pozitive de socializare, rețele sociale extinse, includerea în sisteme de solidaritate socială, relații mai bune cu ceilalți;
 beneficii legate de retragerea din sport și adaptarea la viața de după sport  o mai bună planificare a carierei/retragerii din sport, perioadă mai scurtă de adaptare, prevenirea crizelor sociale / materiale / personale
 perspective mai bune de angajare  acces la locuri de muncă bine plătite și inserție profesională mai mare;
 perspective mai bune de carieră  consolidarea identității profesionale după cariera sportivă, echilibru profesional, posibilitatea de a-şi planifica mai eficient viața si viitorul la nivel personal si profesional.

Societatea, și sportul în general, vor beneficia de pe urma imaginii pozitive a sportivilor cu educație care fac sportul mai atractiv pentru public. Ei, sportivii care își împlinesc o carieră şi după retragere planificată sau nu, indiferent de natura acestei cariere, sunt imaginea unei performanțe sociale şi îndeplinesc un foarte important rol de modele pozitive pentru copii şi tineri, modele de care România are atâta nevoie.

3. Conform unor studii internaționale – în Romania cifrele sunt probabil mai mari, multe din cauze fiind legate de dificultățile majore cu care se confrunta copiii si tinerii în a reconcilia programul sportiv cu obligațiile educaționale de studiu.

Vă rugăm să ne ajutați cu distribuirea chestionarului de mai jos către sportivi. Este nevoie ca formularul să fie completat în mod individual, de fiecare sportiv în parte, fără intervenția antrenorului / profesorului / instructorului.

Dubla Cariera Sport_3_Fisa culegere date sportivi_v2

Fișa de culegere de date nu conține date personale, va fi completată individual și trimisă prin e-mail la adresa: radu.comsa@bns.ro. Studiul este inițiat de Blocul Național Sindical – BNS la solicitarea  unor structuri sportive preocupate de cariera sportivilor, iar scopul programului vizează dezvoltarea unei cariere profesionale în paralel cu performanța sportive, integrarea și  reintegrarea sportivilor de performanță după încheierea carierei sportive.

Echipa SNST/BNS

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Național Sport și Tineret: Dubla carieră în Sport