„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Domeniile vizate de descentralizare

Stadiul procesului în care se află ministerele

În ședința Guvernului din data de joi, 4 mai 2023, a fost prezentată Nota de informare privind stadiul procesului de descentralizare.

Potrivit art. 82 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ”Pentru coordonarea generală a procesului de descentralizare funcționează Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare, condus de ministrul cu atribuții în domeniul administrației publice, în calitate de coordonator al reformei administrației publice.”

“Se impune convocarea Comitetului Tehnic Interministerial pentru Descentralizare (CTID), având în vedere progresele modeste înregistrate în domeniu de la data ultimei Note de informare prezentate în Guvern în data de 02 iunie 2022, pentru atingerea unui rezultat concret al obiectivului specific prevăzut în cadrul Programului de guvernare 2021-2024, Secțiunea Administrație Publică, care vizează reluarea și consolidarea procesului de descentralizare a competențelor către administrația publică locală.” Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – coordonator al procesului de descentralizare.

Stadiul actual (extrase):

 • 7 ministere implicate în procesul de descentralizare – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Sănătății și Ministerului Antreprenoriatului și Turismului;
 • Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
  1. Actualizarea componenței grupului de lucru a fost realizată.
  2. În corespondența purtată și discuțiile bilaterale au fost punctate dificultățile MFTES de a se organiza, având în vedere domeniile care ar trebui preluate de la alte ministere: domeniul tineret de la fostul Minister al Tineretului și Sportului și domeniul egalității de șanse de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Astfel, în prezent, patrimoniul MFTES nu a putut fi transferat din cauza neactualizării inventarului de la nivelul fostului Minister al Tineretului și Sportului. Nu se cunoaște termenul în care patrimoniul imobil va putea fi trecut la MFTES. Acest aspect afectează finalizarea analizei de impact asupra oportunității descentralizării competențelor însoțite de resursele materiale.
 • Ministerul Educației
  1. Actualizarea componenței grupului de lucru NU a fost realizată.
  2. MEd a comunicat faptul că nu își poate asuma procesul de descentralizare privind competențele exercitate de palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare. În această situație, pentru susținerea noii poziții a MEd, este necesară realizarea unei noi analize de impact ale cărei concluzii să fie din nou suspuse aprobării Guvernului prin memorandum.
  Nu avem date sau informații legate de stadiul elaborării standardelor de calitate sau de cost pentru serviciile publice descentralizate.
 • Ministerului Sportului (suplimentar celor 7 ministere ante-menționate) a elaborat proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe și atribuții în domeniul sportului.
  În prezent, forma revizuită a proiectului de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe și atribuții în domeniul sportului, aflat în procedura de avizare interministerială, a fost restituit neavizat de Ministerul Finanțelor.
  Potrivit ultimelor informații comunicate, Ministerul Sportului nu poate promova proiectul de lege până la încheierea procedurilor de predare-primire a patrimoniului cu MFTES.
  În prezent Ministerul Sportului se află în plin proces de reorganizare a Direcțiilor Județene pentru Sport și a Direcției pentru Sport a Municipiului
  București.
 • Un pas important ar putea fi realizat inclusiv prin deblocarea propunerii legislative care vizează domeniul sectorial sport.

Context și stadiu curent – 31 martie 2023 (extrase):

 • Ministerul Sportului a elaborat proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe și atribuții în domeniul sportului. Forma revizuită a proiectului de lege, aflat în procedura de avizare interministerială, a fost restituit neavizat de Ministerul Finanțelor. Potrivit ultimelor informații comunicate (adresa nr. 11922/MS/06.10.2022), Ministerul Sportului nu poate promova proiectul de lege până la încheierea procedurilor de predare-primire a patrimoniului cu MFTES.
  Proiectul de lege se va depune la MF pentru avizare după separarea direcțiilor județene de tineret și sport.
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES) a elaborat proiectul de Memorandum având ca temă: „Transferul de competențe de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului, familiei și egalității de șanse între femei și bărbați”, în cadrul căruia este prezentată situația existentă din perspectiva finalizării procedurilor de preluare a personalului, activităților și patrimoniului aferente domeniului tineret, document care urmează să fie trimis spre avizare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  În data de 11.05.2022 reprezentanții MDLPA au participat la o întâlnire organizată de către MFTES în vederea clarificării unor aspecte legate de procesul de descentralizare. În urma discuțiilor a rezultat faptul că până la finalizarea transferului patrimoniului de la Ministerul Sportului analiza de impact nu poate fi finalizată din prisma resurselor materiale transferate în vederea exercitării competențelor descentralizate. Această situație se menține și în prezent. Răspunsul referitor la stadiul procesului de descentralizare este în lucru în cadrul ministerului.
 • Ministerul Educației: Activitate nedemarată – Nu a răspuns.
NOTA-SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

  ?  SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

Sindicatul Național Sport și Tineret: Domeniile vizate de descentralizare