„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Desfiinţarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (propunere legislativă)

Pentru programele și acțiunile de Tineret s-a alocat buget 0 (zero) în ultimii doi ani!

În Parlament a fost înregistrată propunerea legislativă de desfiinţare a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (plx475/4.09.2023).

Extrase din  documentul aflat pe circuitul legislativ:

La aproape doi ani de la înfiinţarea acestui minister, acesta nu a reuşit să-şi îndeplinească obiectivele care au justificat, la acel moment, înfiinţarea sa. Spre exemplu, programele pentru creşterea natalităţii sunt un eşec. Programele Studentinvest şi FamilyStart sunt un alt exemplu de eşec, neprezentând interes pentru tineri şi nici pentru instituţiile de credit, motiv pentru care au fost modificate şi nici măcar nu se mal adresează în special tinerilor.

În domeniul tineretului activitatea Ministerului este egală cu 0, ministerul fiind implicat în dosare de corupţie cu este cel al patrimoniulul UTC, unde procurorii acuză ministerul că nu a întreprins niciun demers pentru punerea în aplicare a Legii nr. 146/2002. Deşi acest minister se lăuda cu „deblocarea” legii tinerilor, în realitate prin amendamentele promovate şi susţinute de acest minister, cu dedicație pentru anumite grupuri de interese aflate acum în faţa judecătorilor, legea tinerilor a fost adoptată cu anumite amendamente neconstituţionale. Astfel, din iulie 2022, aceasta se află la Curtea Constituţională, fiind amânată succesiv.

De asemenea, nici până în acest moment nu s-a realizat înfiinţarea direcţiilor judeţene pentru tineret, prin divizarea direcţiilor județene pentru tineret şi sport.

Acest minister nu are niciun corespondent la nivelul Comisiei Europene, fiind înfiinţat exclusiv pentru o singură persoană. Acest fapt poate fi observat cu popularea acestui minister şi a companiel BTT aflate sub autoritatea ministerului de persoane din cercul de apropiați ai fostului ministru.

Pentru anul 2023, bugetul ministerului a crescut cu 600%, nefiind clar pe ce se duc aceşti bani, din moment ce nu există rezultate. În acest context, trebuie reţinut că bugetul pentru anul 2023 a fost realizat în mod nerealist, existând riscul de a fi suspendate fondurile europene din cauza deficitului bugetar. Deşi Guvernul României are intențla de a majora impozitele, acesta trebuie să dea dovadă şi de o mai buna gestionare a banului public, prin eliminarea cheltuielilor Inutile precum un minister care nu îşi poate îndeplini funcţiile, fiind prea mic şi nefuncţional.

Faţă de aceste aspecte, apreciem că se impune comasarea acestui minister cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, inclusiv sub perspectiva de tineret. Potrivit Legii nr. 350/2006, activitatea de tineret este ,,orice formă de acţiune organizată în scopul îmbunătăţirii condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora”. Din acest motiv, preluarea activităţilor de tineret de către Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale este cât se poate de firească. În ceea ce priveşte societatea BTT, având în vedere că această societate nu, în realitate, nicio legătură cu activităţile de tineret (care nu sunt activităţi cu scop lucrativ), ci cu administrarea unei infrastructuri turistice, se impune ca exercitarea calității de acţionar a statului să se realizeze prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. Acest minister are mai multă experienţă atât în ceea ce priveşte administrarea unei societăți de stat, cât şi în domeniul turismului

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele reorganizate potrivit prezentei legi propun Guvernului spre adoptare proiectele actelor normative pentru reglementarea
măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor. Desfiinţarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse prevăzută de prezenta lege îşi produce efectele la data intrării în vigoare a actelor normative
care reglementează organizarea şi funcţionarea noului minister, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile celui desfiinţat.

Desfiinţarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse – Propunere legislativă:

Lege privind desființarea MFTES - Proiect

 

Expunere de motive – plx475/4.09.2023:

em551

Sindicatul Național Sport și Tineret: Desfiinţarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (propunere legislativă)