„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Debate

SNST a organizat in zilele de 4 – 5 octombrie o intrunire cu tema: “Intensificarea managementului participativ in vederea ameliorarii conditiilor de munca si de salarizare ale personalului din institutiile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului”.
Initiativa acestei actiuni la care au participat directori DJST/DSTMB, a venit pe fondul agravarii situatiei celor care muncesc in Sport si Tineret, domeniu care se confrunta cu o tot mai mare lipsa de personal. Salariile foarte mici indeamna la migrarea personalului catre alte sectoare, ceea ce duce la incarcarea cu noi sarcini a celor ramasi si acumularea de mii de ore suplimentare neplatite si necompensate cu timp liber corespunzator, iar aplicarea incorecta si inegala a legii ne determina sa identificam noi modalitati de actiune sindicala. Urmeaza ca aceasta intalnire sa se organizeze si cu reprezentantii celorlalte unitati (CSM, CCS,CSN, FSN), si cu liderii grupelor din toata tara.

Obiectivul prioritar al dezbaterilor a fost cresterea gradului de implicare a salariatilor, prin intermediul organizatiei sindicale din fiecare unitate, in procesul de management institutional, implicit in analizarea si emiterea deciziilor ce vizeaza conditiile de munca si salarizare ale angajatilor. Convergenta de interese ale membrilor, adica interesul comun de a avea conditii de munca adecvate si conditii de salarizare superioare celor existente acum impune implicarea directa atat in relatia cu angajatorul direct cat si in relatia grupului de unitati cu ministerul.

Dreptul la informare si consultare reprezinta interesul legitim al tuturor salariatilor pentru a putea aprecia in cunostinta de cauza raporturile lor de munca si modul in care trebuie sa acxtioneze in vederea protejarii intereselor comune cu ale angajatorului. Ne straduim sa implementam consultarea si stabilirea unui dialog in vederea negocierii unui acord privind deciziile care pot duce la modificari importante in organizarea muncii, inainte ca acestea sa fie implementate fara a aveea un feedback de la partenerii sociali.

De la inceputul anului sindicatul a sesizat ministerului, in repetate randuri, ca normele incidente salarizarii nu sunt corect aplicate in subordonatele din teritoriu, de faptul ca salariile sunt gresit calculate, si ca in lipsa unei interventii a MTS-ului nu putem avea o practica unitara la nivel national, desi exista o decizie a Curtii Constitutionale si o hotarare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in acest sens. MTS incalca principiul de tratament egal in domeniul salarizarii, mascand in mod repetat faptul ca sunt salarii diferite pentru functii similare in interiorul unitatilor sale, desi nu poate fi acceptata plata diferentiata pentru munca egala. Inactiunea, pe aceasta speta, a conducerii de la centru a dus la initierea altor zeci de dosare in instanta, prin care, sindicatul solicita si recuperarea retroactiva a drepturilor pentru membrii sai.

Memorandumul prin care MTS-ul ar fi trebuit sa obtina deblocarea unor posturi de catre Guvern, nu a fost fundamentat corespunzator si a fost respins, iar angajatorii sunt nevoiti sa acopere deficitul de personal cu zilieri, ceea ce este mult mai costisitor. La intalnirea din zilele trecute a fost pusa in dezbatere propunerea de inchidere a tuturor activitatilor din Sport si Tineret de vineri pana luni. De fapt, se cere doar respectarea intocmai a programului de lucru asa cum este stabilit prin regulament: luni – joi 08:00 – 16:30 – vineri 08:00-14:30.

Legea salarizarii prevede la Art. 21: (1) Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru, precum si munca prestata in zilele de sarbatori legale, repaus saptamanal si in alte zile in care, in conformitate cu legea, nu se lucreaza, se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. (2) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1), munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 75% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate. (3) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1), munca suplimentara prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 100% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate. (4) Plata muncii in conditiile alin. (2) si (3) se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic in scris, fara a se depasi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.

Avand in vedere necesitatea crearii conditiilor pentru asigurarea continuitatii si desfasurarea activitatilor cu caracter permanent din zilele de sambata si duminica, MTS-ul nu poate invoca exceptiile prevazute de lege prin care “orele suplimentare se vor compensa numai cu timp liber corespunzator”, pentru ca cei din subordine muncesc de regula si nu ca exceptie in weekend cand organizeaza competitii, tabere, spectacole, concerte si actiuni de tineret. Ministerul trebuie sa ceara in sedintele de Guvern modificarea legislativa pentru a putea plati aceasta munca.

Actuala politica de resurse umane a MTS-ului obliga angajatorii, in vederea asigurarii activitatii normale a institutiei, sa faca jonglerii la limita legii, dar raspunderea le revine in totalitate acestora. Legat de acest aspect, ministerul a cerut zilele trecut in stilul propriu “in regim de urgenta” necesarul de cheltuieli cu personalul pentru anul 2019. Sindicatul a sesizat ca graba era legata de intentia ministerului de a mentine un nivel scazut al cheltuilelilor fara sa indrume angajatorii sa prevada in buget si sporurile ce vor fi aplicabile de la 1 ianuarie. Sindicatul National Sport si Tineret, prin adresa trimisa catre toate unitatile, a cerut ca angajatorii sa solicite ordonatorului principal de credite asigurarea platii majorarilor cheltuielilor de natura salariala prin acordarea sporurilor pentru conditii de munca, in conformitate cu Regulamentul cadru din H.G. nr.917/2017, elaborat in baza art.23 din Legea cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile din Anexa VIII, sporuri care se acorda incepand cu anul 2019, atunci cand salariile de baza sunt stabilite in raport cu salariile de baza prevazute de lege. In fundamentarea proiectului de buget, am cerut sa fie cuprinsa si cresterea prevazuta de aplicarea art.38, alin.(3) din Legea 153/2017, precum si majorarile rezultate in urma indeplinirii obligatiilor legale ce presupun alte cheltuieli cu personalul (sporul pentru munca suplimentara acordat in cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de lege, majorarea salariilor de baza in conformitate cu gradatia de vechime in munca, sporul de weekend, sporul de handicap, majorarea salariilor de baza ale antrenorilor cu studii superioare cu 10%, precum si alte drepturi salariale specifice ).

Nu exista prevederi legale prin care salariatii din Sport si Tineret sa fie obligati sa munceasca fara a fi platiti. In urma consultarilor cu liderii grupelor SNST se va stabili o actiune comuna prin care membrii de sindicat sa refuze munca neplatita, lasand in sarcina ministerului sa adopte o solutie pentru a rezolva una din multele nedreptati la care isi supune angajatii.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Debate