„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Contract colectiv de muncă pentru salariații din Sport și Tineret

Miercuri, 9 ianuarie 2019, Ministerul Tineretului și Sportului a semnat cu Sindicatul Național Sport și Tineret / Federația PUBLISIND Acordul și Contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unități subordonate MTS. Convențiile încheiate între minister și sindicat produc efecte asupra salariaților din Sport și Tineret, funcționari publici și personal contractual, din toate instituțiile teritoriale din subordine, pentru o perioadă de 24 de luni.Pentru membrii de sindicat s-a semnat un acord în temeiul art.153 din Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social prin care le sunt acordate și alte beneficii: zile libere suplimentare pentru evenimente familiale deosebite, un plus de patru zile lucrătoare la concediul de odihnă pentru salariații care lucrează în condiții vătămătoare de muncă, decontarea cheltueililor privind taxele, atestările și cotizațiile necesare exercitării profesiei, decontarea cheltuielilor efectuate în interes de serviciu, reducerea programului lunar cu 3 zile pentru lideri și vicelideri pentru desfășurarea activității sindicale, timpul astfel acordat fiind considerat timp efectiv lucrat în unitate. Salariaţii membri ai Sindicatului Național Sport și Tineret  beneficiază de o zi liberă plătită în data de 6 aprilie – Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace.

Ministerul Tineretului și Sportului se obligă să nu inițieze nici un act normativ și/sau act administrativ cu caracter normativ care privește relațiile de muncă ale salariaților membri ai Sindicatului Național Sport și Tineret fără consultarea organizației sindicale semnatare a prezentului acord și se recunoaște dreptul reprezentanților organizației semnatare a prezentului acord de a urmări la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaților, membrii ai Sindicatului Național Sport și Tineret, prevăzute în contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu în cazul în care, în urma procesului de descentralizare a competențelor din domeniile tineret şi sport, unități din subordinea MTS vor fi preluate de administrația publică locală.

Parteneriatul încheiat are drept scop promovarea unor relații de muncă echitabile, care să asigure securitatea sociala a angajaților, promovarea și apărarea intereselor părților semnatare. Documentele parafate acordă unele beneficii pentru membrii SNST, stabilesc noi modalități de comunicare și colaborare între angajator și angajați prin reprezentații acestora, iar angajamentele asumate reprezintă pârghiile unui nou dialog social funcțional și calea către normalitate.

Încrederea între angajat și angajator se naște și se consolidează punând în prim plan ceea ce îi unește și nu ceea ce îi dezbină. Preocupările partenerilor sociali trebuie să aibă multe puncte comune și să se concentreze asupra drepturilor salariaților și a condițiilor de lucru, să găsească soluții pentru problemele apărute și să evite astfel divergențele și conflictele. Dar aceste puncte comune nu trebuie să rămână la nivel de declarații, principii și bune intenții, ci trebuie transformate în fapte prin negociere și asumarea unor decizii comune transpuse în astfel de contracte, acorduri și angajamente.

Echipa SNST

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: Contract colectiv de muncă pentru salariații din Sport și Tineret