„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Clarificări privind acordarea indemnizaţiei de hrană

Am fost sesizați de membrii noștri din teritoriu că unele unități subordonate nu vor acorda indemnizația de hrană începând cu 1 decembrie 2018.  În urma centralizării situațiilor primite din țară privind situația acordării/neacordării acestor drepturi, astăzi, 30.decembrie,  am luat legătura cu ministrul tineretului și sportului, care ne-a promis sprijin în rezolvarea acestei probleme, precum și transmiterea unei circulare către toate unitățile din subordine. În data de 3 ianuarie a programat o întâlnire în care vom prezenta toate cazurile în care nu se acordă. SNST va solicita acordarea acestor drepturi începând cu 1 decembrie 2018, conform prevederilor legale.

Clarificări privind acordarea indemnizaţiei de hrană:

Ca urmare a solicitărilor repetate ale membrilor de a formula un punct de vedere juridic privind acordarea indemnizaţiei de hrană prevăzută de art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și, având în vedere că unii ordonatori de credite, în urma întrebărilor adresate serviciului economic din MTS, au luat decizia neacordării acesteia pentru luna decembrie 2018, facem următoarele precizări:

  • Art 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 153/2017 forma iniţial adoptată conform căreia “începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată… Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară cu încadrarea în prevederile 25 alin. (1).”.
  • OUG nr. 90/2017, intrată în vigoare la data de 07.12.2017, conform căreia, ca o derogare, se stabileşte că În anul 2018, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii şi nici indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.”

După cum se observă, aceste drepturi  nu se acordă pe perioada anului 2018, ci începând cu decembrie 2018, iar plata lor urmează  să se facă începând cu luna ianuarie 2019. Deci OUG-ul menționat nu afectează aceste drepturi.

  • OUG nr. 91/2017, intrată în vigoare la data de 08.12.2017, care vine cu o modificare-clarificare a art 18 alin. (1) din legea nr. 153/2017 şi prevede că “(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată…. Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară cu încadrarea în prevederile 25 alin. (1).

OUG nr. 91/2017 este subsecventă OUG nr. 90/2017, astfel încât a susţine că interdicţia impusă de OUG nr. 90/2017 se menţine şi pentru luna decembrie 2018, contravine normelor de tehnică legislativă, OUG nr. 90/2018 este practic modificată, completată de subsecventa OUG nr. 91/2017.  Indemnizaţia de hrană prevăzută de art. 18 alin. (1) şi (2) din legea nr. 153/2017 se acordă proporţional cu timpul lucrat în luna decembrie 2018, dar practic cu plata efectivă în luna ianuarie 2019 şi din bugetul aferent lunii ianuarie 2019. Acesta este raţionamentul acordării “începând cu luna decembrie 2018”, cu plata efectivă, conform legii, în luna ianuarie 2019, din bugetul pentru luna ianuarie 2019.

  • OUG nr.114/2018, articolul 36 (1) În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de vouchere de vacanţă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Așadar, acest articol stipulează expres menținerea continuității acordării indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, ci nu neacordarea lor pentru luna decembrie.

Putem concluziona că indemnizaţia de hrană se va acorda începând cu luna decembrie 2018, cu plată în luna ianuarie 2019, în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate. Sarcina stabilirii şi acordării acesteia va reveni ordonatorului de credite.

Ca tratament fiscal, indemnizația de hrană reprezintă venit din salarii și se impozitează prin cumulare cu veniturile salariale realizate în luna în care se acordă angajatului de către angajator în conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea 227/2015.

MTS-ul trebuia să transmită către unitățile subordonate instrucțiuni privind acordarea acestei indemnizații, așa cum au făcut celelalte ministere cu unitățile din subordine:

Acordarea indemnizației de hrană se face prin decizie a ordonatorului de credite, în conformitate cu prevederile: − art. 18 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; − art. 76 alin. (1) din Codul fiscal – cu referire la tratamentul fiscal aplicat veniturilor obținute urmare a acordării indemnizației de hrană. Deci, incepând cu data de 01.12.2018, toți salariații, funcționari publici și personal contractual, beneficiază lunar de indemnizații de hrană, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

Mesajele colegilor din teritoriu arată lipsa de respect cu care sunt tratați subordonații, în timp ce aceștia așteaptă îndrumare, întrucât în multe unități nu există personal specializat în domeniul juridic, resurse umane și economic:

  • Contabilul nostru a întrebat la M.T.S., dar se pare că nici acolo nu era lămurită problema. Au zis să lăsăm așa, deocamdată și să așteptăm să vedem ce le spun cei de la Ministerul Finanțelor Publice.
  • Am trimis solicitarea la minister, dar nu ne-au răspuns nimic. Avem multe adrese fără răspuns.
  • Noi am întrebat la minister, dar au spus că nu sunt bani.
  • Unitatea noastră a trimis adresă la MTS prin care am întrebat de când se acordă. Nu am primit răspuns până acum.
  • De ce nu a trimis Ministerul Tineretului și Sportului o adresă către toate unitățile subordonate prin care să ni se spună cum se aplică, începând cu ce dată, cum se impozitează și baza legală. Noi …. , de exemplu, nu avem persoană de specialitate la salarizare.

Domnul ministru ne-a solicitat situația exactă privind problema sesizată și avem nevoie de informații complete pentru a susține toate cazurile – acolo unde înca nu ați comunicat, vă rugăm să ne transmiteți: la dvs. se acordă sau nu, indemnizația de hrană începând cu 1 decembrie ?

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: Clarificări privind acordarea indemnizaţiei de hrană