„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Chestionar

Evaluarea cunoștințelor și nivelului de implicare al membrilor grupului țintă

Chestionar – Codul Muncii și Activitățile SNST

  1. Codul Muncii – Legea nr. 53/2003

– Care sunt principalele drepturi ale angajaților prevăzute în Codul Muncii?

– Ce obligații au angajatorii conform Codului Muncii?

 

  1. Legea nr. 267/2022 – Legea Dialogului Social

– Care sunt principalele obiective ale Legii Dialogului Social?

– Cum contribuie această lege la îmbunătățirea relațiilor de muncă?

 

  1. Statutul SNST

– Care sunt principalele responsabilități ale membrilor SNST?

– Ce beneficii oferă calitatea de membru SNST?

 

  1. Acțiunile Desfășurate de SNST

– Enumerați câteva dintre acțiunile recente desfășurate de SNST.

– Care au fost principalele revendicări ale mitingurilor de protest organizate de SNST?

 

  1. Acțiunile în Instanță ale SNST

– Care sunt principalele drepturi obținute retroactiv de SNST pentru membrii săi?

 

  1. Organizarea Gradelor SNST

– Cum este structurat SNST la nivel local și național?

– Care sunt responsabilitățile liderilor de grup SNST?

 

Vă rugăm să completați chestionarul și să îl transmiteți prin e-mail, la adresa cursuri@snst.ro sau prin WhatsApp, la numărul: 0784.116.973

 

Echipa SNST – Proiect / Modernizarea și consolidarea parteneriatului social

Contact: Tel/WhatsApp 0784.116.973 e-mail: cursuri@snst.ro

 

***
Program: Educație și Ocupare
Cod SMIS: 306166
INSTITUȚIA: AM_PEO_Autoritatea de Management pentru Program Educație și Ocupare
Cod apel: PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 Cod proiect: 306166 Versiune CF: 4
Titlu Proiect: Modernizarea și consolidarea parteneriatuluisocial
Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații
Componente proiect:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
Obiectiv specific: ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii
Fond: Fondul Social European+
Operațiune: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu participarea societății civile

Sindicatul Național Sport și Tineret: Chestionar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *