„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ce se schimbă în relațiile de muncă

OUG publicată în Monitorul Oficial PARTEA I, Nr. 459 / 25.05.2023

Legea nr. 367 / 2022 privind dialogul social a fost modificată la 6 luni de la intrarea în vigoare. Noua variantă a apărut printr-o ordonanță de urgență, prin care s-au realizat mai multe corelări, corectarea unor greșeli, precum și completări necesare pentru aplicarea acesteia.Actul normativ a intrat în vigoare la publicarea în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/25.05.2023.

OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, extrase:

 • nicio persoană nu poate să fie constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se afilieze sau nu ori să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizație sindicală;
 • angajatorul invită organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate să participe la lucrările consiliului de administrație sau ale altui organ asimilat acestuia;
 • grevă împotriva politicii sociale și economice a Guvernului — încetarea voluntară și colectivă a lucrului de către angajați/lucrători ca urmare a efectelor politicilor sociale sau economice care conduc la diminuarea unor drepturi prevăzute de contractele/acordurile colective de muncă aplicabile la data adoptării politicilor respective;
 • inițierea negocierii colective: angajatorul are 15 zile calendaristice, în loc de 5 zile, la dispoziție de la data declanșării procedurilor de negociere ca să facă convocarea și să organizeze prima ședință de negociere; se înlocuiește peste tot termenul de renuniune cu cel de ședință;
 • se corelează prevederile aplicabile acordurilor colective similar celor aplicabile contractelor colective de muncă;
 • se abrogă prevederea potrivit căreia dacă nu există contract colectiv de muncă în vigoare, conflictul colectiv de muncă poate avea ca obiect revendicări ale angajaţilor/ lucrătorilor privind apărarea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social, întrucât conține o interdicție generală privind declararea grevei pe parcursul contractului colectiv de muncă; 
 • toate organizațiile sindicale vor putea declanșa conflictul colectiv de muncă;
 • cadrul legal de stabilire a sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor aferente acestora se va stabili prin ordin al ministrului muncii si solidarității sociale, iar nu prin hotărâre de Guvern, cum este în prezent;
 • pe toată durata participării la grevă, CIM-ul sau raportul de serviciu se va suspenda la inițiativa angajatului, iar nu de drept, cum e acum;
 • la cererea organizațiilor sindicale afiliate, federațiile sau confederațiile sindicale, după caz, vor delega reprezentanți sau terțe persoane care să le asiste ori să le reprezinte interesele în relația cu angajatorii sau organizațiile acestora;
 • pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă sau raportul de serviciu al angajatului se suspendă la inițiativa angajatului. Pe perioada suspendării se mențin doar drepturile de asigurări de sănătate;
 • orice act de ingerință al angajatorilor, patronilor sau al organizațiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanții sau membrii lor, în constituirea organizațiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor va fi sancționat cu amendă de la 20.000 – 25.000 de lei;
 • orice intervenție din partea autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor acestora în alegerea reprezentanților angajaților/lucrătorilor ori în împiedicarea desfășurării acestor alegeri va fi sancționată cu amendă de la 30.000 la 50.000 de lei. 

Referitor la modificările aduse Codului muncii, OUG prevede următoarele:

 • plata zilelor de concediu de îngrijitor;
 • corelarea cu noua lege a dialogului social în privința obligativității negocierii colective angajatorilor cu cel puțin 10 angajați, în loc de 21;
 • stabilirea competenței tribunalului ca instanță competentă pentru judecarea conflictelor individuale și colective de muncă;
 • stabilirea unui termen de apel de 10 zile de la data comunicării hotărârii.

 

OUG 42_2023 modif L367_2022
NF_OUG_dialog_cod_muncii_22022023

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ce se schimbă în relațiile de muncă