„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Către: Ministerul Tineretului si Sportului

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret, în calitate de mandatar al membrilor săi, vă solicită sprijinul pentru corectarea inechităţilor în ceea ce priveşte salarizarea în instituţiile teritoriale, categoria de salariaţi pe care îi reprezentăm fiind vădit discriminată din acest punct de vedere, raportat la alte categorii din sistemul bugetar.

Deşi angajaţii din instituţiile subordonate MTS reprezintă baza activităţii la nivel teritorial, acestora li se refuză dreptul la un trai decent, fiind singura categorie de bugetari care nu a beneficiat în anul 2016 de creşteri salariale sau de drepturi de natură salarială, cuprinse în diferitele acte normative. Peste 50% dintre colegii noştri din ţară au venitul la nivelul salariului minim pe economie, motiv pentru care ne confruntăm cu o deprofesionalizare a sistemului şi cu lipsa de personal. Desconsiderarea modului în care sunt salarizaţi angajaţii pe care îi reprezentăm, face ca ocuparea unui post în domeniile noastre de activitate să fie neatractivă pentru potenţialii angajaţi.

 

Aplicarea OUG 20/2016 deşi iniţial, trebuia să acorde domeniilor noastre de activitate – sport si tineret – şansa de a reduce inechităţile salariale în raport cu alte categorii de bugetari, în cele din urmă nu a făcut altceva decât să le accentueze.

Având în vedere cele precizate mai sus, vă solicităm să veniţi în sprijinul salariaţilor din unităţile subordonate M.T.S. şi, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (13) din OUG 43/2016 şi ţinând cont de dispozitiile art. 31 alin. (1) din OUG 20/2016, să dispuneţi egalizarea tuturor salariilor la nivelul aparatului central.

Ȋn speranţa că veţi reuşi să redaţi angajaţilor din sport şi tineret de pe întreg teritoriul ţării speranţa la un salariu decent, vă mulţumim.

Cu respect,
Andy Nagy – Preşedinte
Sindicatul Naţional Sport şi Tineret

Sindicatul Național Sport și Tineret: Către: Ministerul Tineretului si Sportului