„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Acordarea ajutoarelor sociale

SNST acordă ajutoare sociale membrilor aflaţi în situaţii grele.

Au prioritate grupele care participă la constituirea fondului de întrajutorare prin redirecţionarea unui procent de 2% din impozitul pe venit. Aceste fonduri se administrează de către liderii de sindicat ai grupelor teritoriale, în beneficiul membrilor care au contribuit la constituirea acestor resurse.

Liderii grupelor sindicale au înţeles că prin redirecţionarea procentului de 2% din impozitul pe venit au fonduri din care să beneficieze de ajutoare la nevoie, iar alţii au fost indiferenţi sau au preferat să redirecţioneze către alte fundaţii (întrebaţi liderul dvs. despre situaţia fondului grupei din care faceţi parte). Unele grupe şi-au mărit aceste fonduri prin direcţionări ale impozitului din partea unor firme locale.

Procedura coordonată de liderul grupei se rezumă la completarea formularului 230 ( decarcă formular), după care se depune la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţine cu domiciliu sau se înmânează liderului ( Model de Imputernicire ).

Formularul 230 reprezintă cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii (Ordinul nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”). Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poşta, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Declaraţia se completează în două exemplare: originalul de depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa de domiciliu, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Termenul este  până în data de 25 mai, iar trimiterea se poate face şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Echipa SNST

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

Sindicatul Național Sport și Tineret: Acordarea ajutoarelor sociale