„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

MTS isi depaseste atributiile, dar le uita pe cele obligatorii

Fata de raspunsul nr. 14699/08.11.2018 al Ministerului Tineretului si Sportului, prin care se arata ca „lnformatiite solicitate intra in limitarile prevazute de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Sl AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datetor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date … ”, aducem la cunostinta conducerii acestuia, precum si a salariatilor aflati in subordinea Ministerului, faptul ca toate aceste precizari constituie o vadita incalcare, chiar necunoastere, a dispozitiilor legale privind drepturile salariatilor si, mai nou, ale Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal.  Adresa MTS 14699

In primul rand, aducem la cunostinta Ministerului faptul ca prin Legea nr. 153/2017 s-a stabilit in mod expres, la art. 33 alin. 1, ca „toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, cuprinzand urmatoarele: a) salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz; b)tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora; c) valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora; d) valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia; e) orice alte drepturi in bani si/sau in natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora; f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.”. Astfel, solicitarea de publicare si punere la dispozitie a statelor de functii si salarii este o obligatie legala, ci nu un moft al vreunei institutii.

In al doilea rand, art. 163 alin. 2 din Codul muncii stabileste in mod expres ca „in scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor”.

In al treilea rand, aducem la cunostinta factorilor de decizie si influenta din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului ca art. 1 alin. 3 din Regulamentul european privind prelucrarea datelor personale arata in mod expres ca „libera circulatie a datelor cu caracter personal in interiorul Uniunii nu poate fi restrictionata sau interzisa din motive legate de protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal”.

In al patrulea rand, aducem la cunostinta Ministerului, in cazul in care ar avea in vedere o protectie efectiva a datelor cu caracter personal ale salariatilor, ca prin Decizia nr. 37/2015, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru interpretarea unor chestiuni de drept, in cazul in care ar exista date personale in documentele solicitate, institutiile publice au la indemana anonimizarea acestor date. Refuzul de acces la informatiile de interes public, in conditiile in care informatiile cu privire la datele personale sunt anonimizate sau pot, in mod rezonabil, sa fie anonimizate, este nejustificat.

Fata de toate aceste aspecte, solicitam Ministerului, organelor de conducere si influenta din cadrul acestuia, sa respecte dispozitiile legale ori, dupa caz, sa nu mai creeze presiuni asupra altor entitati in vederea nerespectarii drepturilor salariatilor, indiferent daca acestia au sau nu calitatea de membru de sindicat.

Echipa juridic SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret

Afiliat Publisind

Membru Blocul National Sindical – BNS –

 

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: MTS isi depaseste atributiile, dar le uita pe cele obligatorii