„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Modificarea reglementărilor cu privire la concediul paternal

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 21 iunie 2024, Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 (devine Legea nr.196/2024).

Prezentul act normativ modifică Legea concediului paternal nr. 210/1999 cu următoarele prevederi:

– modificarea reglementărilor actuale în sensul acordării concediului paternal şi a indemnizației aferente acestuia tuturor taților care au calitatea de lucrător cu un contract de muncă sau un raport de serviciu, încheiat conform legii şi eliminarea prevederilor care fac trimitere la calitatea de asigurat a titularului în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat;

– introducerea unei prevederi prin care se asimilează lucrătorilor şi următoarele categorii de persoane: cu contracte din activitate sportivă, cu convenții de muncă individuale (cooperațiile), directorii cu contract de mandate, cu contract de management, care desfășoară activități ca urmare a unei funcții de demnitate publică şi cu contracte de management şi de administrare, încheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– extinderea duratei actuale a concediului paternal, de la 5 zile lucrătoare la 10 zile lucrătoare care să fie efectuate cu ocazia naşterii copilului lucrătorului;

– prelungirea de la 7 zile la 10 zile lucrătoare a permisiei în cazul tatălui care satisfice serviciul militar în calitate de militar în termen, potrivit legii;

– modificarea prevederilor actuale astfel încât să permită tatălui care a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură să beneficieze de o majorare cu 5 zile a concediului paternal cu ocazia naşterii fiecărui copil nou-născut, fiind astfel modificate dispozițiile actuale care au caracter discriminatoriu, care permit majorarea concediului doar pentru un singur copil. Perioada totală de concediu se menține la 15 zile lucrătoare prin majorarea perioadei inițiale pentru toți tații și prin diminuarea perioadei suplimentare pentru cei care au obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură de la 10 zile la 5 zile, însă aceasta din urma se extinde la toţi copii nu doar la primul copil cum este reglementat în prezent, în lege;

– introducerea de noi reglementari privind obligația angajatorului de a aproba concediul paternal;

– completarea reglementărilor actuale privind interdicţia de concediere a lucrătorului pe perioada efectuării concediului paternal;

– introducerea unor reglementări noi privind menținerea drepturilor privind încadrarea în muncă care au fost dobândite sau sunt în curs de a fi dobândite de salariaţi la data la care începe concediul paternal, precum și menținerea acestora după încetarea concediului paternal definirea statului contractului de muncă sau al raportului de serviciu pe perioada concediului de paternitate, în ceea ce priveşte drepturile la prestații de securitate socială, printre care contribuțiile la sistemul de pensii, cu menținerea raportului de muncă pe parcursul acestei perioade;

– introducerea de reglementări privind sancţiunile în cazul nerespectării prevederilor legislaţiei naţionale care transpun prevederile directivei;

– reglementarea obligației autorităților de informare, atât a salariaţilor, cât si a angajatorilor în cuprinsul actului normativ, cu definirea instituției/instituțiilor care vor realiza informarea și modalitatea de realizare a acesteia.

Legea nr.196/2024 – lege privind concediul paternal

 

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

  ?  SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

Sindicatul Național Sport și Tineret: Modificarea reglementărilor cu privire la concediul paternal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *