„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Î????â?? ?? ? ???????? ????, ??ț? ??? ???? ??????? î? ????? ș? ??????? ??????? ?ă ??? ????????ț? î? ???????????? ?? ????? ??.???/????, care prevede la art. 38 alin. (4): „În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h)”.
.
SNST solicită Guvernului Ciucă să prevadă resursele necesare în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022 astfel încât ?ă ?? ???????? ????? ???????ă??? ???? ?????????? ?????????? ??? ????ă î????â?? ?? ? ???????? ????, ?????? ???????ț?? ??? ?????????? ???????????? ????????? ș? ???????????? ????????, ??????????? ș? ??????ăț?? ?? Ș????.
.
Guvernul anterior, în mod inechitabil pentru noi, cei cu veniturile cele mai mici dintre bugetari, a suspendat aplicarea Legii-cadru, prin OUG nr.226 din 30 decembrie 2020, ne-a înghețat salariile la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2020: „(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) și (41) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”.
.
?? ??? ??????? ? ???ă ?????????? ???ă ?? ?? ?ș?????? î??ă ??? ???? ???? ????????? ????? ???????ă??? ș? ?????????? ???????ăț????. Asta în timp ce alte categorii de personal au urcat în primii ani pe grila din 2022, iar demnitarii au beneficiat imediat de salarii maxime (”prin excepție … indemnizațiile lunare ale personalului care ocupă funcții de demnitate publică se stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată”). Î? ????????? ???ș????? ??????? ???ț??????, ?????????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ?????????ț??, ??? ???????? ?? ????? ??? ???? ???? ??????? ????ț?? ?????????ă.
.
Sindicatul Național Sport și Tineret a solicitat celor două ministere de resort o întrevedere pentru rezolvarea problemelor semnalate și evitarea declanșării unui conflict de muncă.
.
Echipa SNST
.
*Devenim prioritate prin atitudine!
.